Annons

Slarvigt och slappt av Eneroth och Haider (S) att inte läsa sin egen budget

Sverige är i ett svårt ekonomiskt läge och hushållen pressas av prisuppgång och räntor. Utsikterna är kärva, med en lågkonjunktur runt hörnet riskerar Sverige en svår tid. Delar av verktygslådan ur en lågkonjunktur kan inte användas, eftersom de riskerar spä på inflationen och lämna djupa sår i plånboken för svenska folket. Kronförsvagningen dämpar möjligen farorna för exporten, men försvagar den inhemska marknaden.
Replik • Publicerad 3 januari 2023
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Thomas Ragnarsson (M).
Thomas Ragnarsson (M).Foto: Emelie Helldén

Socialdemokraterna föreslår i denna svåra stund 1 000 kronor högre skatt för 1 miljon hårt arbetande svenskar jämfört med vår budget. De föreslår att bränslepriserna ska fortsätta stiga upp mot 30 kronor per liter vid pump. Vi sänker i stället skatten så att priset blir en krona lägre vid pump vid årsskiftet och slopar om ett år den extrema extra reduktionsplikten i Sverige. Då når vi vårt löfte om fem kronor lägre pris vid pump. På Socialdemokraternas sida i politiken är splittringen stor. Det enda de kommer överens om är att hushållen ska ha mindre i plånboken och att invandringen ska öka.

Integrationsmisslyckandet är roten till många av Sveriges allvarliga problem. Rekord i dödsskjutningar och systemhotande klankriminalitet, tiotusentals barn som inte klarar skolan och en långtidsarbetslöshet som bitit sig fast på höga nivåer. 13 procent av alla utomeuropeiskt födda kvinnor är långtidsarbetslösa. Regeringen går nu fram med en rad reformer för att åtgärda problemen. Fler poliser, skärpta straff, effektiva verktyg och en historisk satsning på förebyggande insatser är ett exempel. Skärpta krav på arbetslösa, reformerad SFI och bidragstak är ett annat.

Oliver Rosengren (M).
Oliver Rosengren (M).Foto: Elvedin Basic
Annons

Eneroth (S) och Haider (S) kritiserar regeringens budget för att slopa investeringsstödet till bostadsbyggande. Det väcker en viss oro. Eneroth och Haider är veteraner i riksdagen, men har kanske hamnat på latsidan? Läser de inte sin egen budget? Socialdemokraternas skuggbudget avskaffar också investeringsstödet.

Investeringsstödet är en dyr och dålig åtgärd. Syftet var att personer med låg inkomst skulle få bostäder med lägre hyra. En utvärdering visar dock att inkomsterna för boende i lägenheter som byggts med investeringsstöd är lika höga, och i vissa fall något högre, än för andra lägenheter. Dessutom skapar stödet en snedvridning som försämrar bostadsmarknadens funktionssätt.

Yrkesvux förstärks med 5 000 platser fler än planerat. Det är oseriöst att jämföra med ett år boostat av pandemisatsningar alla varit överens om. Mer allvarligt är det att Socialdemokraterna inte tog initiativ till åtgärder för att nästan var tredje plats inom yrkesutbildningen stod tom. Där agerar nu den moderatledda regeringen med skärpta krav att arbetslösa utan utbildning ska utbilda sig till jobb.

Moderaterna leder nu en regering som tar tag i Sveriges allvarliga problem. Återupprättad arbetslinje ska pressa tillbaka utanförskapet. Ny kärnkraft ska få ner elpriserna och stabilisera elförsörjningen. Slopad extrem extra reduktionsplikt ska få ner bränslepriserna. Fler poliser, skärpta straff och fungerande förebyggande insatser ska göra Sverige tryggt igen. Socialdemokraterna gick hårt åt Sverige under sina åtta år. Den politik som drabbade Sverige när Eneroth var i regering åtgärdas inte i en handvändning, men vårt arbete är beslutsamt.

Oliver Rosengren (M), riksdagsledamot för Kronobergs län

Thomas Ragnarsson (M), riksdagsledamot för Kronobergs län

Annons
Annons
Annons
Annons