Annons

Sluta bestraffa ansträngning

Sverige är ett av de länder i världen där jobb och studier lönar sig minst. Samhället är byggt på socialdemokratisk logik där lika utfall är viktigare än lika möjligheter. Utbildning lönar sig sämst i OECD, jobb under studierna straffas och snabba studenter stoppas. Det är dags att ta bort taken för de som kan och väljer att anstränga sig mer.
Debatt • Publicerad 6 december 2021
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Viktor Klar, ordförande Moderata Studenter Växjö.
Viktor Klar, ordförande Moderata Studenter Växjö.

Studietaket, den statliga inkomstskatten och fribeloppet hindrar individer från att nå sin fulla potential. I längden missgynnas inte bara individerna som begränsas, utan hela samhället.

• Ta bort studietaket. Att plugga med 100 procent studietakt motsvarar att läsa 30 högskolepoäng (hp) per termin. Dagens system tillåter studenter att läsa max 150 procent, totalt 45 högskolepoäng per termin. Detta takvärde hindrar de studenter som har förmågan och viljan att förverkliga sina drömmar snabbare.

Annons

Samtidigt skulle det vara ekonomiskt gynnsamt för samhället. Att undervisa en student kostar i snitt nära 100 000 kronor per termin. Varje student som väljer en högre studietakt kommer ut på arbetsmarknaden tidigare och går därmed från att kosta pengar till att i stället bidra. Det innebär därför en ekonomisk besparing för samhället, men också för individen som blir klar med sin utbildning, får jobb snabbare och slipper onödiga terminer med CSN-lån.

• Ta bort statlig inkomstskatt. Sverige är det land där högre utbildning lönar sig sämst av alla OECD-länder. En stor anledning till detta är vår extra höga skatt på höga inkomster, orsakat av den statliga inkomstskatten. Skatten lägger till 20 procent extra skatt på arbetsinkomster över cirka 44 000 kronor i månaden. Tanken med skatten är att de som är rikare ska bidra mer till det gemensamma. Problemet är att den statliga inkomstskatten har motsatt effekt.

Med den statliga inkomstskatten blir skatten på högbetalt arbete så hög att det bildas ett tak för när det är värt att studera och jobba mer. Det leder till minskade skatteintäkter. Beräkningar från olika svenska studier visar att ett borttagande av den statliga inkomstskatten skulle öka drivkrafterna att arbeta och studera och öka skatteintäkterna med mellan 30 till 247 procent. Att ta bort den statliga inkomstskatten skulle alltså göra det mer lönsamt att utbilda sig och arbeta, samtidigt som samhällets resurser till skola, vård och polis skulle öka.

• Ta bort fribeloppet. 60 procent av alla studenter har något typ av arbete vid sidan av sina studier. Att så många studenter klarar av att både jobba och studera visar att många av landets utbildningar håller för lågt tempo. Oavsett takten på utbildningen är ett tak för hur mycket man får jobba samtidigt bara dumt. Studenter ska inte bli straffade för att de väljer att anstränga sig mer.

Det blir de i dag av fribeloppet. Studenten som jobbar extra som butiksbiträde, bartender eller brevbärare, sjuksköterskestudenten som hjälper till i vården och lärarstudenten som vikarierar straffas alla om de anstränger sig för mycket och slår i beloppstaket. Under pandemin har fribeloppet varit pausat så studerande till vårdyrken kunnat hjälpa till i den ansträngda vården utan att straffas. Vi tycker att pausen ska bli permanent.

Douglas Thor, riksordförande Moderata Studenter.
Douglas Thor, riksordförande Moderata Studenter.

De socialdemokratiska taken för ansträngning är grundade i en socialistisk syn på människan där lika utfall är viktigare än lika möjligheter. Vi i Moderata studenter vill leva i ett samhälle där du har möjligheten att forma ditt eget liv. Där hela samhället vinner på att varje individ uppnår sin fulla förmåga. Där det enda som sätter stopp för hur högt du kan nå, är du själv.

Douglas Thor, riksordförande Moderata Studenter

Viktor Klar, ordförande Moderata Studenter Växjö

Annons
Annons
Annons
Annons