Annons

Ständigt denna väg 941 (fritt efter Ture Sventon)

Liberalerna i Region Kronoberg har tillsammans med företrädare för andra partier, som Carin Högstedt (V) och Bo Frank (M) varit drivande när det gäller att väg 941 ska förbättras och breddas.
Debatt • Publicerad 18 december 2021
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Väg 941 har diskuterats i många år.
Väg 941 har diskuterats i många år.

Vi står bakom samtliga de beslut som tagits i dåvarande Regionförbundet Södra Småland och i Region Kronoberg från den 13 december 2013 och fram till i dag.

För oss liberaler är det självklart att de förbättringar av väg 941 som anges i gällande länstransportplan (LTP) ska genomföras så snabbt som möjligt och inte vid en revidering av LTP:n än en gång skjutas till en obestämbar framtid.

Annons

Skälen är många. Boende kring vägen har vid flera tillfällen på ett klart och tydligt sätt visat att breddning och andra åtgärder är nödvändiga ur trafiksäkerhetssynpunkt och för att vägen ska ha en rimlig framkomlighet.

Näringslivsorganisationer och ett antal företag, samtliga med stor betydelse för tillväxt och jobb i vårt län, har berättat hur viktig en förbättring av väg 941 är för att deras verksamhet ska fungera så bra som möjligt.

När man som vi liberaler säger ja till att genomföra förbättringen av väg 941 så snabbt som möjligt och i enlighet med gällande länstransportplan, så säger man ja till att det ska vara möjligt att bo på kronobergsk landsbygd och att driva företag och skapa jobb där. Försöker man dribbla bort beslutet om väg 941 ännu en gång, säger man nej till att det ska vara möjligt att med rimliga villkor kunna bo och verka i hela Kronoberg.

Att säga ja är också att visa respekt för beslut fattade i regionens högsta beslutande organ som dessutom är folkvalt.

Men framför allt bejakar vi kunniga och engagerade medborgares rätt till medverkan i våra demokratiska processer och deras möjlighet att påverka de beslut som fattas. Det är så det går till i ett samhälle med ett levande folkstyre.

Gunnar Nordmark (L), ledamot i regionfullmäktige

Annons
Annons
Annons
Annons