Annons

Stärk svensk ekonomi med mer handel

När Sverige tar över ordförandeskapet i EU firar EU:s inre marknad 30 år. I detta ansträngda ekonomiska läge måste vi stärka vår ekonomi genom mer handel. Om vi kan fördjupa den gröna och digitala marknaden genom att ta bort byråkratiska regler så kan vi öka handeln och stärka Sveriges ekonomi.
Debatt • Publicerad 8 januari 2023
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Arba Kokalari, 
Europaparlamentariker (M).
Arba Kokalari, 
Europaparlamentariker (M).

Denna vinter har varit påfrestande för många svenskars ekonomi på grund av skenande kostnader för mat, drivmedel och energi. Samtidigt har Sverige genom vårt EU-medlemskap tillgång till världens största marknad med över 500 miljoner konsumenter och 24 miljoner företag, vilket öppnar en mängd möjligheter.

Ungefär vart tredje jobb i Sverige är kopplat till handel med andra länder, och EU-handeln bidrar till att skapa ungefär 90 procent av alla nya jobb i vår tjänstesektor. Dessvärre lät den förra regeringen andra länder sätta agendan för mer överreglering och protektionism, vilket stannade av arbetet med att utveckla EU:s inre marknad.

Annons

Nu måste vi kraftsamla för mer handel, fler jobb och bättre förutsättningar för den gröna och digitala omställningen. Det är nödvändigt för att möta klimathotet, höga energipriser och en kommande lågkonjunktur, särskilt för ett exportberoende land som Sverige.

Tre frågor bör prioriteras för EU:s inre marknad:

• Riv handelshinder och minska regelkrångel. Underlätta för varor, tjänster, kapital och personer att röra sig fritt inom EU, särskilt för tjänster som står för en majoritet av de jobb som skapas. EU-handeln bör också stärkas genom att minska regelkrångel, riva handelshinder och säkerställa att EU-länderna följer nuvarande regler och inte sätter upp olagliga handelshinder.

• Stärk den digitala ekonomin. Underlätta för e-handel inom Europa och ny gränsöverskridande teknik utan att detaljreglera. Ingen vet hur morgondagens lösningar kommer se ut, men om tekniken används på rätt sätt finns det stora möjligheter med AI, datalagring och en stärkt digital inre marknad.

• Ersätt den linjära ekonomin med en cirkulär ekonomi. Möjliggör en grönare inre marknad genom att undanröja handelshinder för gröna produkter och tjänster. I stället för att slänga produkter bör dessa kunna återvinnas eller återanvändas som nya produkter på en europeisk marknad för återvinning istället för att stoppas av nationell byråkrati och regler om avfall.

Det svåra ekonomiska läget visar att Sverige och Europa inte kan ta vårt välstånd för givet. Med EU-handelns outnyttjade potential har vi goda möjligheter att rivstarta vår ekonomi och fira den inre marknadens framgångar även de nästkommande 30 åren.

Arba Kokalari, 
Europaparlamentariker (M) och enda svensk ledamot i Europaparlamentets inre marknadsutskott

Annons
Annons
Annons
Annons