Annons

Starkt gehör för Centerpartiet och civilsamhällets betydelse

Ignorera inte vanliga kommuninvånares grundläggande behov av trygghet, försörjning och stabilitet. Ignorera heller inte kraften till förändring som kommer från de som bor i en stadsdel, i ett mindre samhälle utanför staden eller i någon av våra byar.
Debatt • Publicerad 4 mars 2023
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
I budgeten för Arbete & Välfärd 2023 trycks hårt på att arbete och sysselsättning är grundfundamentet, skriver
I budgeten för Arbete & Välfärd 2023 trycks hårt på att arbete och sysselsättning är grundfundamentet, skriverFoto: LENA GUNNARSSON

I budgeten för Arbete & Välfärd 2023 trycks hårt på att arbete och sysselsättning är grundfundamentet. Alla som kan arbeta ska arbeta! Utmaningarna är stora:

En missmatchning på arbetsmarknaden, där efterfrågade kompetenser inte motsvarar de kompetenser som finns på arbetsmarknaden. Därför behöver individens omställningsförmåga stärkas. Företagen efterfrågar fler korta, flexibla och precisa utbildningar. Detta måste vi möta.

Annons

Samverkan mellan utbildningsanordnarna behöver stärkas. Det är viktigt att vuxenutbildningen bedrivs av privata aktörer, men även till viss del i kommunal regi.

Centerpartiet i Växjö kommun har de senaste åren pekat på riskerna med ett försämrat företagsklimat. Och får nu gehör för detta. Antalet nya tillgängliga jobb måste bli fler! Det kräver att hela kommunkoncernen kraftsamlar för att underlätta för befintliga företag att växa och nyanställa. Nya företag ska bearbetas och Växjö ska ”säljas in” så att fler väljer att etablera sin verksamhet i vår kommun. Nyföretagandet som ligger på en alltför låg nivå ska stimuleras.

Andra områden som lyfts fram och kan bidra till en inträdesbiljett i arbetslivet är:

• Öka antalet praktikplatser.

• Arbeta med Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP. (Växjö är här sämst i länet).

• Skapa en mötesplats för sociala företag. De som redan finns ska ges möjlighet att växa och nya ska få möjlighet att etableras. Varför inte testa Fritidsbanken som ett företag med sociala förtecken.

• Sommarjobbsgaranti åt alla gymnasieungdomar i Växjö kommun.

Hårdare tag, fler poliser och en kraftig satsning på rättsväsendet finns det idag stor enighet kring. Glädjande är dock en kraftfull satsning på förebyggande, tidiga och trygghetsskapande åtgärder. Här nämns bland annat:

• En satsning på fler fältarbetare och mobila team i hela kommunen som kan fånga upp barn och ungdomar i riskzonen.

• Arbeta aktivt med avhopparverksamhet.

Annons

• Initiera ett kommunalt program med fokus på barn och ungdomar som är på väg in i eller vill lämna kriminalitet. Programmet kan innehålla fler sommarjobb, fler fritidsledare, skolsocionomer och stärkt föreningsliv i utsatta områden.

• Motverka skol- och boendesegregation.

Kommunen kan göra mycket men inte allt. Civilsamhället måste mobiliseras. Det finns en enorm kraft i våra ideella föreningar, inom idrotts- och kulturlivet, hos våra entreprenörer, hos kyrkan, bland enskilda invånare. Bara vi bjuder in, lyssnar och tar tillvara deras engagemang.

Andreas Olsson (C), gruppledare

Tina Sturesson (C), politisk sekreterare

Thomas Karlsson (C), ledamot i nämnden för Arbete & Välfärd

Annons
Annons
Annons
Annons