Sveriges politiker - nu är det dags för er att vakna

Terese Hansen, Lärare och med i rörelsen #vistårinteut ,
Det är dags för Sveriges politiker att vakna och ändra sin politik angående ensamkommande unga, skriver
Foto:Jessica Gow/TT
Det är dags för Sveriges politiker att vakna och ändra sin politik angående ensamkommande unga, skriver

2015 ombads vi att öppna våra hjärtan. Vi engagerade oss och välkomnade tusentals flyktingar. 2016 stängdes det där öppna hjärtat när vi plötsligt behövde andrum och Sverige blev kallare.

Just nu ligger mängder av ensamkommande unga sömnlösa på nätterna av oro för vad som ska hända dem. Det är unga människor som efter kanske 1,5 år i Sverige har lärt sig språket och kommit in i samhället. De var drivna, nyfikna och tacksamma och ville bara få en utbildning och kunna jobba för att ge något tillbaks till landet som välkomnat dem. Tills vi behövde andas.

Många har väntat över ett år på att få komma på intervju hos Migrationsverket. Åtskilliga har fått avslag på sina asylansökningar och många har ytterst godtyckligt blivit uppskrivna i ålder.

De här ungdomarna tycks vara dömda på förhand i brist på bevis. De eventuella papper de har godkänns inte eftersom de utfärdats i ett korrupt land. För att anses ha skyddsskäl i Sverige krävs att den asylsökande kan bevisa att hen är personligt hotad i hemlandet. Många är födda och uppvuxna i ett grannland efter att föräldrarna flytt hemlandet för många år sedan, men föräldrarnas flyktskäl eller omständigheterna i grannlandet gäller inte som skyddsskäl för ungdomen.

Den 9 januari rapporterade FN att 8 397 civila omkom under de första nio månaderna av 2016 i interna konflikter i Afghanistan. Migrationsverkets egen rapport från 2016 bekräftar att säkerhetsläget i landet har försämrats. Bara under de första två månaderna av 2017 har flera bombdåd inträffat. Ändå kan en handläggare på Migrationsverket sitta och tala om för en ung, förtvivlad man att talibanerna inte kan vara ett hot för honom, för att de inte vet att han finns. Jag tror knappast att talibanerna eller IS ber folk att legitimera sig innan de spränger sina bomber.

Vad gäller åldern går man på den ålder ungdomarna själva uppgett vid ankomsten, om den inte är uppenbart felaktig. Man har med andra ord godkänt åldern en gång innan man plötsligt, över ett år senare, kommit på att man ångrat sig. Många har som genom ett trollslag blivit precis myndiga i samband med ett avslag efter att en enskild handläggare på Migrationsverket har tittat på dem. Det finns till och med fall där någon skrivits upp i ålder av en handläggare som inte ens träffat personen. Migrationsverket behöver inte bevisa något. Ungdomarna krävs dock på utförliga bevismaterial som de i många fall inte har möjlighet att skaffa fram och de mediciniska åldersbedömningar som finns är så osäkra att barnläkare inte vill utföra dem.

Sveriges andrum och asylpolitik får just nu mängder av unga människor att må dåligt och skada sig själva. De senaste månaderna har tre unga ensamkommande tagit sina liv och flera andra har försökt göra detsamma. En ung man frågade varför Sverige överhuvudtaget släppt in honom och låtit honom lära sig svenska om han sen ändå ska sparkas ut. En annan frågade om det inte finns någon plats för honom i världen?

Den här asylpolitiken har redan orsakat psykisk ohälsa och riskerar att öka problemen då många ser som en sista utväg att gå under jorden. Vi ser redan en ökning av gatubarn som driver runt, begår brott och hamnar i missbruk. Vill vi ha det så?

Snälla Sveriges politiker, vakna och se vad ni håller på med. Medan vi andas skapas något mycket värre. Är det inte de ungas tur att få andrum nu?