Annons

Ta inga förhastade beslut om nytt sjukhus

”De tveksamheter som mina kolleger uttryckt inför en eventuell flytt av sjukhuset instämmer jag helt i. De ekonomiska förutsättningarna är ju inte de bästa”, skriver Ulf Lindberg angående Region Kronobergs planer på nytt sjukhus i Växjö.
Debatt • Publicerad 6 maj 2019
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ett nytt sjukhus löser inte sjukvårdens problem, anser Ulf Lindberg.
Ett nytt sjukhus löser inte sjukvårdens problem, anser Ulf Lindberg.Foto: Jonas Engman

Jag har med stort intresse följt mina kollegers debatt i Smålandsposten gällande ett nytt sjukhus. I senaste inlägget ställdes frågan om ett nytt sjukhus löser sjukvårdens problem. Mitt svar är ett obetingat nej.

Problemen inom sjukvården har mycket lite att göra med lokaler. I stället rör det sig om resursfördelning och organisatoriska brister. Primärvården har ej prioriterats i tillräcklig grad. Där har man tvingats använda sig av ett hyrläkarsystem som har ökat kostnaderna och varit till förfång för kontinuiteten. Det är nu mycket svårt för en kroniskt sjuk patient att få en och samma patientansvarige läkare. En sådan är en förutsättning för att trycket på sjukhuset ska minska.

Annons

I debatten har det också talats om att IT-lösningar kan vara till hjälp. Detta kan nog hända om systemet användes på rätt sätt. Nu framträder olika sjukvårdsföretag som säger sig avlasta primärvården för att ta hand om enkla fall. Undersökningar har visat att så ej är fallet. Kostnaderna för sjukvården har snarare ökat.

De tveksamheter som mina kolleger uttryckt inför en eventuell flytt av sjukhuset instämmer jag helt i. De ekonomiska förutsättningarna är ju inte de bästa. Ett stort underskott finns och någon fond för nybyggnation har inte byggts upp. Vidare är jag undrande inför de beräkningar som gjorts. Skulle det vara mer kostsamt att förbättra befintliga byggnader jämfört med att bygga nytt? Den beräkningsmodell man använt och som rapporterats verkar vara lös i konturerna.

När jag kom till landstinget Kronoberg 1979 hade beslut redan tagits att sjukhuset skulle ligga kvar på nuvarande plats och att en omfattande förnyelse skulle ske, ett beslut som kan diskuteras. En fond hade avsatts för detta men trots det kom besparingskrav på 1980-talet. Bland annat ströks några ST-tjänster vilket inte var välbetänkt. Därför fruktar jag att framtida stora underskott kommer att leda fram till besparingar som går ut över det antal personer som ska ta hand om de sjuka.

De nuvarande lokalerna rätt utnyttjade är vad jag kan se ändamålsenliga för de flesta kliniker. Vissa nybyggnationer måste göras men kan ju utföras successivt när medel finns.

Har inte hela idén med ett nytt sjukhus dykt upp hos dem som förvaltar fastigheten och hos politiker? Ett råd till regionpolitikerna är att inte ta förhastade beslut om en eventuellt flytt.

Ulf Lindberg, fd klinikchef, chefsläkare och hälso- och sjukvårdsdirektör

Annons
Annons
Annons
Annons