Annons

Tillgänglig polis viktig för trygghet på landsbygden

Älmhults kommun är på flera sätt en trygg kommun. Vi placerar oss bra i polisens statistik med låg utsatthet för brott och relativt hög upplevd trygghet. Detta har varit möjligt bland annat tack vare investeringen som gjordes i ett nytt blåljushus för ett tiotal år sen.
Debatt • Publicerad 10 augusti 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Polisen ska vara mer tillgänglig i hela landet och det gäller närvaro ute i samhället såväl som öppettider och service inne på polisstationen, med bland annat anmälningar och passhantering, skriver Gusten Mårtensson (C) och Yvonne Jonsson (C).Foto: Johan Nilsson/TT

Här finns trots detta flera saker att jobba mer med framför allt för att öka den upplevda tryggheten. Centerpartiet har därför i ledningen av kommunen under mandatperioden arbetat hårt med brottsförebyggande åtgärder exempelvis tillsammans med polisen och näringslivet.

Nu lägger vi nationellt dessutom fram konkreta förslag om att stärka polisnärvaron i hela landet som kan gynna landsbygdskommuner som Älmhult.

Annons

Polisens brottsbekämpande och förebyggande arbete på landsbygden bör bland annat utvecklas genom särskilda utredare, som har fokus riktat mot brottslighet som är särskilt vanligt förekommande på landsbygden. Vi vill se fler patrullerande poliser, återöppnande av poliskontor och fler mobila polisenheter.

Centerpartiet vill särskilt satsa en lokalpolismiljard över den kommande mandatperioden, bland annat på stärkt polisnärvaro i hela landet.

Polisen har nyligen informerat om att passmaskinen i Älmhult ska flyttas. Detta är något som Centerpartiet tycker är en dålig idé. Vi måste kunna ha service på flera ställen inom polisområdet. Vi gör vad vi kan för att stoppa beslutet. Dels försämrar det servicen för de som vill ha pass. Dels försämrar det också tillgängligheten på polisstationen i Älmhult. Nyligen har polisen dessutom dragit ner på öppettiderna på stationen, en utveckling som inte är hållbar på sikt. Det förslag som nu presenteras av Centerpartiet nationellt kan göra tydlig skillnad i Älmhults kommun.

Polisen ska vara mer tillgänglig i hela landet och det gäller närvaro ute i samhället såväl som öppettider och service inne på polisstationen, med bland annat anmälningar och passhantering.

Centerpartiets politik hänger ihop och kan påverka positivt både lokalt och nationellt. Tryggheten med tillgänglig polis ska vara en självklarhet i hela landet och i hela kommunen.

Gusten Mårtensson (C), kommunstyrelsens ordförande, Älmhults kommun.

Yvonne Jonsson (C), kommunkandidat, Älmhults kommun

”Centerpartiets politik hänger ihop och kan påverka positivt både lokalt och nationellt. Tryggheten med tillgänglig polis ska vara en självklarhet i hela landet och i hela kommunen.”
Annons
Annons
Annons
Annons