Annons

Tillsammans kan vi bygga vårt nya Folkets hus

Det blir inga pengar från Boverket. Det betyder dock inte att vi lägger ner planerna på att renovera Folkets hus i Älmhult. I stället fortsätter arbetet för att skapa en öppen, tillgänglig och modern mötesplats för kultur, integration och folkbildning.
Debatt • Publicerad 11 juni 2018
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Älmhults Folkets hus.
Älmhults Folkets hus.

Sedan några månader tillbaka har Folkets hus i Älmhult arbetat för att kunna genomföra en renovering av huset. Målsättningen är att förbättra husets skick och förutsättningar att kunna vara en ännu bättre mötesplats för alla åldrar. Under resans gång har vi mötts av idel glada tillrop och stöd för renoveringsplanerna.

En viktig del i detta projekt har varit att söka pengar från Boverket. Pengar som tillsammans med bidrag från kommunen, stöd från näringslivet och banklån skulle utgöra den totala finansieringen för renoveringen. Nyligen kom dessvärre beskedet att det inte blir några pengar från Boverket. Det betyder dock inte att vi lägger ner planerna att renovera. Tvärtom. Projektet har hela tiden haft mottot ”Tillsammans bygger vi vårt nya Folkets hus i Älmhult”. Detta motto blir nu en ännu viktigare drivkraft. Nu är det upp till oss här i kommunen att göra detta – tillsammans.

Annons

Folkets hus har ambitionen att vara en aktiv aktör som erbjuder arrangemang och aktiviteter inom kultur, folkbildning och integration. Huset ska vara en plats där människor kan mötas kring och utöva intressen oavsett ålder, ursprung och identitet. Älmhult har vuxit kraftigt de senaste åren. Människor flyttar inte till en plats enbart för att bo och arbeta på, man förväntar sig en attraktiv kommun med ett rikt utbud av kultur och fritidsaktiviteter. Kultur är oerhört betydelsefullt för både människors och samhällets utveckling. Tillgång till ett rikt kulturliv bidrar till att frigöra den egna tankens kraft. Kulturen ska också spegla och ta tillvara mångfalden i vårt samhälle.

Folkets hus är en unik lokal i kommunen och har under många år varit en populär mötesplats och kulturhus. Men huset behöver rustas upp för att bättre kunna möta behov, önskemål och förväntningar från kommunens medborgare, besökare men även arrangörer. Efter en renovering kan vi erbjuda fler aktiviteter och möjligheter för både barn och vuxna att utöva och uppleva kultur i alla former, fler möjligheter till möten mellan åldrar och nationaliteter, en betydligt bättre bioupplevelse. Och kanske särskilt viktigt - en värdigare och säkrare tillgänglighet i hela huset genom ett nytt trapphus och en hiss.

Att vi nu inte får stöd från Boverket för att förverkliga våra idéer om en mer öppen, tillgänglig och modern mötesplats för kultur, integration och folkbildning betyder att vi behöver tänka om, tänka nytt och framför allt kraftsamla tillsammans här i Älmhult. Vi är många föreningar och aktörer i kommunen som vill att Folkets hus renoveras och är övertygade om att det fortfarande går att genomföra en smart renovering som bidrar till ett attraktivt Älmhult. En renovering som både möter och kanske till och med överträffar medborgarnas förväntningar på vad en växande kommun som Älmhult ska erbjuda. Nu hoppas vi att politiker och näringsliv fortsätter att stötta detta projekt. Tillsammans kan vi bygga vi vårt nya Folkets hus i Älmhult.

Föreningen Folkets Hus i Älmhult, ABF Kronoberg
,

Bio Kontrast,

Älmhults Teaterförening Riksteatern,

Tess Allain (Rythm in Motion),

Ingela och Andreas Widén (2Enjoy),

Bo Johansson (ordförande PRO Älmhult),

Olle Karlsson (ordförande Brottsofferjouren),

Annons

Annica Kling (operativ chef Missing People Kronoberg),

Ida Qvarnström (verksamhetschef Filmregion Sydost),

Martin Martinsson (VD Musik i Syd),

Jennie Lange-Karlsson (butiksägare)

Annons
Annons
Annons
Annons