Annons

Vackra ord för att måla över tidigare landsbygdsfientliga beslut

Svar till Centerpartiet angående framtidstro och landsbygdens parti.
Replik • Publicerad 8 januari 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Vi förstår mycket väl Annie Lööfs och Per Schöldbergs vilja att måla över tidigare landsbygdsfientliga beslut med vackra ord och intentioner. Att Andreas Olsson och Håkansson förstärker med ett mer lokalt förankrat perspektiv tydliggör behovet av att få väljare att tro på den bild man vill förmedla hellre än den man skapat med sin politik under snart två decennier i absolut maktposition.

De menar garanterat väl men har stått sig alltför dåligt i den interna konkurrensen när Centern omdanats från något både min farfar och morfar med stolthet kunde verka för som varande jord-och skogsbrukare. Ivern att på riksnivå befinna sig ensamma i den ”breda” politiska mitten har lett till katastrofala konsekvenser. Det är många småbrukare och invånare på landsbygden som ständigt tar konsekvenserna av centerpolitiskt inflytande över vår regering. Konsekvenser som innebär flera tusen kronor i månaden när bränsle till maskiner och bilar samt el ska betalas.

Annons

Storskaliga enheter som kan liknas vid industriell produktion kan tillgodogöra sig de stöd ni förespråkar som kompensation för över lång tid försämrade grundförutsättningar. Dessa enheter är viktiga för Sverige och vår matproduktion. Men vi tror inte att Sverige klarar sig utan alla små och medelstora producenter som ofta drivs av intresse, tradition och en kärlek till marken och djuren de omger sig med. Vilket ofta medför stora arealer svårbrukade naturbeten med stor biologisk mångfald men relativt sett små djurgrupper och liten ekonomisk vinning. Här är diesel och elpris samt närhet till lokalt slakteri och begränsat regelkrångel betydligt mer avgörande än möjligheten att få köpa en ny elbil eller biotraktor till ett subventionerat pris, när livsbeslut ska fattas för framtiden.

Över tid har vi på lands- och glesbygd även tvingats acceptera en konstant dalande vilja att avsätta medel till underhåll och upprustning av vägnätet, sänkta hastigheter på riksvägar och total nonchalans vad gäller förbättringar och vinterväghållning. Dessa viktiga grundförutsättningar har ersatts av en aldrig sinande iver att bygga vindkraft oavsett om de som bor och verkar i bygden vill det eller ej.

Det är vad den politik ni varit med om att driva har lett och leder till!

Om ni i stället hade vågat prata med oss Sverigedemokrater kunde ni ha samarbetat för att få igenom SD:s och C:s förslag om en miljard mer till jordbruket från 2022 samt SD:s förslag om sänkt dieselskatt för jord- och skogsbruk för 1,3 miljarder och slopad löneavgift för tre anställda och sjuklöneansvar för nio. För att inte tala om att låta fastighetsskatten för industrifastigheter stanna på landsbygden. Samarbetet med S och MP har givit ett helt annat resultat.

Vill ni värna landsbygden och dess verksamheter så är det hög tid att höra av sig till oss Sverigedemokrater som på riktigt vågar stå upp för landsbygdens intressen och dessutom har hela vårt parti i ryggen i denna för Sverige så avgörande fråga!

Robert Fredriksson, småbrukare i Flybo och gruppledare för Sverigedemokraterna Uppvidinge kommun

Annons
Annons
Annons
Annons