Annons

Vad majoriteten i omsorgsnämnden inte gjort – det är en hel del

Blågröna svarade den 3 november på en insändare om vad de gjort för äldreomsorgens fromma. Det finns anledning att något beröra det som inte har gjorts.
Debatt • Publicerad 14 november 2020
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Carin Högstedt (V) fortsätter debatten om äldreomsorgen i Växjö kommun.
Carin Högstedt (V) fortsätter debatten om äldreomsorgen i Växjö kommun.Foto: Pontus Lundahl/TT

Vänsterpartiet bjöd in omsorgsnämnden till en parlamentarisk kommission för att ta fram en långsiktigt hållbar äldreomsorg. Vi utgick från att pandemin kräver analys, utvärdering och åtgärder. Vad har vi lärt hittills? Brister i Sveriges omsorgspolitik sedan decennier tillbaka. Låg kontinuitet i hemtjänsten. Brister i beredskap. Timvikarier i stället för fasta anställningar. Läkarbrist i kommunala sjukvården. Underbemanning, underfinansiering. Mer eller mindre berör alla dessa erfarenheter Växjö kommun.

Vi i V föreslog alltså omsorgsnämnden att tillsätta en kommitté som skulle ta tag i trådar och erfarenheter, resonera och om möjligt komma fram till gemensamma mål. Det blev nej i nämnden.

Annons

Vi har motionerat om en ny modell för styrning av hemtjänsten, tillitsstyrning i stället för minutstyrning. Det ansåg de blågröna helt onödigt, både i nämnden och i fullmäktige. Konstaterar att de blågröna inte lyssnar på forskningen om detta.

Vi har velat få en bättre kontinuitet i hemtjänsten. Pandemin har lärt oss att sätta gränsen lågt, max 10 personal/14 dagar. Vi har försökt att påverka Vägledning SOL och Vägledning LSS till mindre detaljstyrning och mer generös inställning till exempelvis ledsagning för personer inom LSS. Oftast med noll resultat. ”Dusch beviljas upp till två gånger i veckan” i Vägledning SOL. Där blev det lite pinsamt och ett ”Vid behov kan insatsen beviljas fler gånger” lades till. Men inget hjälper ju om personalen inte har tid!

Gruppboendena inom LSS saknar tillgång till wifi i de enskilda lägenheterna. Om någon gång så har ju denna tillgång (genomförd i alla andra boenden) varit synnerligen aktuell under karantän och social distansering. Vi har inte fått gehör i nämnden för att skynda på genomförandet.

Det är nu ett rätt känt faktum att det saknas trygghetsbostäder i kommunen. 15 lägenheter i Ingelstad byggs om till trygghetsbostäder. Sedan är det stopp. Hovslund revs för att ge plats till privata Hovs Park, som består av en grusplan och idéer kring gemensamhetsutrymmen och trygghetsbostäder – som verkar gått i kras. Medvetna om bristen på alternativ till särskilda boenden försökte vi hejda de hårda kraven för att få plats på ett sådant. Det blev nej.

LOV, Lagen om valfrihet, har blivit ett ekonomiskt sänke när det gäller särskilda boenden. Etableringsrätten tillsammans med de hårda kraven för plats har medfört en överetablering. Hade vi haft trygghetsbostäder att erbjuda, skulle vi varit i en bättre situation. Att avskaffa LOV-systemet skulle vara det absolut bästa, men fullmäktiges moderatledda majoritet sa nej.

Delade turer, detta gissel för många som arbetar inom vård och omsorg, är vanliga i omsorgen. S-motion om att få bort delade turer behandlades häromsistens i nämnden och är på väg till fullmäktige. Nämndens svar är ungefär att nej, ingen klagar. Det är faktiskt rätt enkelt att fråga var och en som har sin arbetstid morgon och kväll med ”ledigt” och obetalt däremellan. Hur skulle du vilja ha det? Det finns säkert några som arbetar och bor nära vartannat och gillar läget. Låt de fortsätta men dimensionera personalen så att Växjö kommun kan rekrytera till en modern arbetsplats, i huvudsak utan delade turer.

Vill med detta visa att det finns mycket kvar att göra och att det ofta finns ett alternativ att rösta på, ett alternativ för långsiktigt hållbar vård och omsorg med god arbetsmiljö och människors behov i centrum.

Carin Högstedt (V)

”Vill med detta visa att det finns mycket kvar att göra och att det ofta finns ett alternativ att rösta på, ett alternativ för långsiktigt hållbar vård och omsorg med god arbetsmiljö och människors behov i centrum.”
Annons
Annons
Annons
Annons