Annons

Vad ska valrörelsen handla om i år?

Vi kan inte enbart tala om hårdare tag och hårdare straff mot kriminella. Vi måste fokusera på orsakerna, skriver Anita Lindstedt (S).
Debatt • Publicerad 6 mars 2018
Foto: Johan Nilsson/TT

Vi kan nu se hur de politiska partierna formerar sig inför en valrörelse som de flesta tror kommer att bli oviss, och där resultatet bedöms kunna bli att vi kommer att stå inför en parlamentarisk kris.

Vad kommer då den kommande valrörelsen att handla om? Ja, ska man bedöma utifrån den debatt som förs, och de valstrategier som presenterats kommer oförtjänt mycket energi läggas på frågor som kan sammanfattas med begreppet ”lag och ordning”.

Annons

Naturligtvis kan ingen vara omedveten om att den grova gängkriminalitet som orsakat ett antal dödsfall i samband med skjutningar samt den övriga brottsliga verksamhet som är relaterad till dessa gäng. En kriminalitet som till stor del är koncentrerad till vissa stadsdelar i våra storstäder. Denna verksamhet och dess konsekvenser är givetvis oacceptabel i en modern välfärdsstat.

Som socialdemokrat känner jag mig dock mycket obekväm med att mitt parti så totalt synes ha ryckts med i en utveckling där man enbart talar om hårdare tag mot de kriminella, och hårdare straff som det enda svaret på människors rättfärdiga krav på att samhället skall lösa dessa problem. Det är inte utan att jag tänker på Ludvig Holbergs drama ”Jeppe på berget”. Där finns en replik som fortfarande är relevant, nämligen ”Alla säger att Jeppe super, men ingen frågar varför.”

Vi måste ställa oss frågan: Varför är så många ungdomar attraherade av de kriminella kretsarna? Varför ser unga människor, som växer upp i våra så kallat utsatta bostadsområden, brottslig verksamhet som en väg till ett bra vuxenliv?

Det är klart att det finns många svar på dessa frågor, men det blir allt mer uppenbart att det till mycket stor del är ett utslag av ett utpräglat klassamhälle som karakteriseras av en djup segregation och bristande jämlikhet.

Vi ser i dag hur de ekonomiska förutsättningarna för människor i vårt samhälle präglas av allt större skillnader - de rika blir rikare och rikare, medan allt fler blir fattigare. Vi ser hur skillnaderna mellan olika skolor och deras förutsättningar för att ge våra barn och ungdomar den kunskap som krävs ökar. Vi ser hur skillnaderna i livsförutsättningarna ökar mellan land och stad.

Kort sagt - det klassamhälle som många av oss, möjligen lite naivt, trodde var på väg att försvinna är tillbaka med full kraft.

För mig är det självklart att det är detta den kommande valrörelsen borde handla om. Det är genom att påvisa de orättvisor ett klassamhälle leder till, och genom att driva en politik som har till syfte att ändra samhället i mer jämlik riktning, som vi socialdemokrater kan förmedla den framtidstro och det hopp om ett bättre liv som Sverige nu behöver.

Anita Lindstedt, socialdemokrat Alvesta kommun

Annons
Annons
Annons
Annons