Annons

Våldsbejakande och politisk islamism är ett hot att ta på allvar

Extremismen har inget språk, ingen hudfärg, ingen religion, ingen kultur. Den tar sig olika uttryck, men förenas i att den tar till våld för att gripa makt. Olika extremistiska rörelser göder varandra och är beroende av varandra. Deras chans att kullkasta samhällsordningen är att andra också gör det, så man kan göra upp med våld i stället för val. Vi behöver säkra och upprätthålla förtroendet för demokratiska spelregler och samhällets institutioner.
Debatt • Publicerad 5 december 2020
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Vi behöver säkra och upprätthålla förtroendet för demokratiska spelregler och samhällets institutioner”, skriver Anna Tenje (M) och Oliver Rosengren (M).
”Vi behöver säkra och upprätthålla förtroendet för demokratiska spelregler och samhällets institutioner”, skriver Anna Tenje (M) och Oliver Rosengren (M).Foto: Johan Nilsson/TT

På flera håll i Europa ser vi hur islamismen har slagit rot. Det rör sig om extrema grupperingar som vill ha parallella samhällsstrukturer och egna rättsordningar, i strid med demokratin. Detta hot finns även i Sverige. Enligt Säkerhetspolisen (Säpo) har antalet våldsbejakande islamister på bara tio år ökat från några hundra till cirka 2 000 personer.

I Sverige gäller religionsfrihet, såväl till sin egen religion som från all religion. Islamisterna hotar allas religionsfrihet. Och ofta är det andra muslimer i Sverige som drabbas av islamisternas framfart. Det måste stoppas. Frankrike och Österrike har redan lagt fram kraftfulla åtgärder för att bekämpa islamismen. Sverige måste nu göra samma sak. Det handlar om att rakryggat stå upp för det öppna samhället. Vi föreslår:

Annons

• Återkalla medborgarskap. Personer som döms för terrorbrott eller andra allvarliga brott mot staten ska få sitt svenska medborgarskap återkallat, om de har dubbelt medborgarskap.

• Utvisa fler säkerhetshot. Utländska medborgare som utgör säkerhetshot ska utvisas från Sverige.

• Neka extremister inträde till Sverige. Hatpredikanter och andra radikaliserade extremister ska inte kunna komma till vårt land.

• Motverka radikalisering i skolan. Skolverket borde ta fram stödmaterial som kan användas i undervisningen och till stöd för skolpersonal.

• Inga skattepengar till extremister. Uppföljningen och kontrollen av de bidrag som betalas ut till olika organisationer måste bli bättre.

• Stoppa utländsk finansiering av extremism. Det behövs EU-gemensamma regler för att stoppa utländska finansiärer av extrema religiösa samfund.

Växjö har varit tidigt ute i arbetet mot extremism. För flera år sedan beslutade vi om riktlinjer för att hindra att föreningsbidrag går till föreningar utan demokratisk förankring och vi har antagit en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Arbete och välfärd har beslutat om riktlinjer mot terroråtervändare och tvångsäktenskap. Arbetet mot hedersrelaterat våld är intensivt och fick precis en kommungemensam strategi. Ekvationen ”bränn en bil = få ett jobb” förekommer inte i Växjö kommun.

Vi behöver uppvisa en ny beslutsamhet i arbetet mot den otrygghet och intolerans som följer i spåren av politisk och våldsbejakande islamism. Vi kan inte dalta med extremister. Mot intolerans finns inget utrymme för kompromiss.

Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande

Oliver Rosengren (M), kommunalråd

””Arbetet mot hedersrelaterat våld är intensivt och fick precis en kommungemensam strategi. Ekvationen ”bränn en bil = få ett jobb” förekommer inte i Växjö kommun.””
Annons
Annons
Annons
Annons