Annons

Vänsterliberala värderingar inom kyrkan genererar medlemsflykt

Sverigedemokraterna gör sin första mandatperiod i kyrkofullmäktige i Växjö stift. Likt Borgerligt Alternativ, BA, ser vi hur medlemsutträdena vida överstiger medlemsinträdena.
Debatt • Publicerad 6 januari 2023
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Växjö domkyrka.
Växjö domkyrka.Foto: Calle Rydqvist

Medlemstappet har pågått i 50 års tid vid det här laget. Från 95-procentig uppslutning till i dag strax över 50 procent. Antal utträden har ökat kraftigt då Svenska staten och kyrkan gick skilda vägar år 2000. Över två miljoner färre är medlemmar i dag än början på 1970-talet. Under samma tidsrymd har antal dop minskat från 90 000 till 40 000. Konfirmerade från 80 000 till 25 000.

Liknande siffror ser vi i Växjöstift. När vi tar del av årsredovisning och verksamhetsuppföljning nämner man inte antal medlemmar mer än torra siffror. Det förekommer ingen handlingsplan för hur vi får fler medlemmar. Förutom vi och BA är det ingen nomineringsgrupp som har lyft frågan. Valberedningen får allt svårare att hitta förtroendevalda. Tävelsås-Vederslöv och Kalvsviks församlingar kommer att slås ihop då engagemanget minskar. Fler sammanslagningar lär komma i framtiden.

Annons

Aldrig tidigare har massflykten från svenska kyrkan varit så stor som under avgående ärkebiskopen Antje Jakelén 2014–2022. Under hennes tid lämnade runt 700 000 medlemmar kyrkan. Då den nya ärkebiskopen lär fortsätta i Jakeléns fotspår tror vi på alltjämt höga utträdestal. Kyrkan agerar mer som en politisk organisation än en kyrka i dag. Som medlem ser man med förfäran på utvecklingen och väljer i allt större utsträckning att gå ur kyrkan.

Medlemstappet genererar besparingskrav. Redan låga antal i gudstjänstbesök tvingas komma till en kyrka som ska spara på elen. Om kyrkan överhuvudtaget håller öppet vinterhalvåret vill säga. Värdepappersminskningen spär på den negativa spiralen. Rådet att gå ur kyrkan för att spara pengar kommer allt tätare.

I skolvalet och bland förstagångsväljare fick Moderaterna och Sverigedemokraterna runt 50 procent av rösterna. Då vi långt ifrån får lika många röster i kyrkovalet drar vi slutsatsen att det är våra väljare i första hand som lämnar kyrkan. En undersökning i Kyrkans tidning visar att inte en enda av personalen röstade på SD. Mångfalden lyser med sin frånvaro.

Det handlar om att se och förstå problematiken för att kunna lösa det. Vi upplever det att S och POSK blundar för problemen och stoppar huvudet i sanden. En röst på POSK (Politisk obundna i Svenska kyrkan) är en röst på S. Att sitta vid makten är viktigare än att se och förstå Jesus uppmaningar.

Sverigedemokraterna Kyrkofullmäktige Växjö Stift

Pernilla Wikelund

Christer Svensson

Michel Bergendorff

Annons
Annons
Annons
Annons