Annons

Vår region ska ha en god, säker och stabil ekonomi

Liberalerna i Region Kronoberg går till val på att vår region ska ha en god, säker och stabil ekonomi. Det behövs när inflationen stiger, kostnaderna för drivmedel och el är skyhöga, en lågkonjunktur hotar och byggpriserna skenar.
Debatt • Publicerad 10 september 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
L vill satsa på vårdcentralerna i hela Kronoberg både vad det gäller personal och lokaler.
L vill satsa på vårdcentralerna i hela Kronoberg både vad det gäller personal och lokaler.Foto: Claudio Bresciani/TT

Det är bara genom att ha ordning på ekonomin som vi kan garantera god och nära vård i hela Kronoberg. Det är endast genom en ansvarsfull ekonomisk hushållning som regionens medarbetare kan få den goda löneutveckling och arbetsmiljö de förtjänar. Det är också nödvändigt för att kunna behålla och locka personal.

En dålig ekonomi drabbar alla som behöver regionens välfärdstjänster och stora grupper av anställda som undersköterskor och sjuksköterskor.

Annons

L röstade nej till det planerade sjukhuset i Räppe, bland annat för att vi ansåg att det skulle bli för dyrt. Vi tar ansvar för regionens ekonomi.

Sjukhusbygget ska före byggstart prövas bland annat mot ekonomin. L kommer att säga nej till ett sjukhus som gör att vi inte har råd med nödvändiga satsningar på vårdcentralerna i hela Kronoberg. L kommer också att säga nej till att bygga om det hindrar de redan beslutade satsningarna på Ljungby lasarett eller om det kommer att slå mot regionens personal. Vi säger också nej till höjd skatt för att finansiera ett nytt sjukhus.

Liberalerna vill satsa på fast läkarkontakt för alla som önskar det. Det är garanten för en god nära vård med hög kvalitet. Det är också därför vi vill arbeta för att högst 1100 personer ska listas per allmänläkare.

L vill satsa på vårdcentralerna i hela Kronoberg både vad det gäller personal och lokaler. Det kortar köerna och ger dig bästa möjliga vård så snabbt som möjligt.

Region Kronoberg är inget utan personalen. Liberalerna vill prioritera det goda chefskapet för att skapa så god arbetsmiljö som möjligt. Region Kronobergs medarbetare ska inom beslutade ramar ha det avgörande inflytandet över det egna arbetet. Vårdpersonalen vet bättre än politiken hur det dagliga arbetet ska organiseras och utföras.

Du som är anställd i region Kronoberg ska ha en bra löneutveckling och goda karriärmöjligheter. Det är så vi behåller personal och får nya medarbetare att vilja arbeta hos oss.

L vill att regionen tillsammans med kommunerna ska förebygga och motverka den våg av psykisk ohälsa som drar fram bland Sveriges unga. Det gör vi med ett förebyggande folkhälsoarbete, samarbete med skolhälsovården, förstärkt kompetens på vårdcentralerna när det gäller psykisk ohälsa bland unga och en bra barn-och ungdomspsykiatri.

Liberalerna är partiet för dig som vill ha god och nära vård på riktigt.

Gunnar Nordmark

Maria Grans

Annons

Bo Bergsjö

Tim Kamfjord Karlsson

Kandidater till regionfullmäktige för Liberalerna

Annons
Annons
Annons
Annons