Annons

Vårdcentralerna – huvudrollen i den nära vården

Centerpartiet vill att vården ska ges nära medborgaren och att vi som individer ska kunna påverka och ha makten över vår vård. Större delen av vården ska ges med vårdcentralen som nav. En förutsättning är god tillgång till nödvändig personal och god tillgänglighet i hela länet. Alla ska kunna välja fast vård- eller läkarkontakt. Som patient ska man få vara delaktig i vårdprocessen och ta eget ansvar. I Centerpartiet kallar vi detta ”närodlad politik”.
Debatt • Publicerad 10 september 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Centerpartiet vill att vården ska ges nära medborgaren och att vi som individer ska kunna påverka och ha makten över vår vård.
Centerpartiet vill att vården ska ges nära medborgaren och att vi som individer ska kunna påverka och ha makten över vår vård.Foto: Jonas Ekströmer/TT

För att den ”Nära vården” ska lyckas fullt ut måste vi samordna vården för de mest sjuka äldre med utgångspunkt från länets vårdcentraler, där den kommunala hemsjukvården ska ha tillgång till specialistsjuksköterske- och läkarkompetens dygnet runt.

Vårdcentralerna ska i ännu högre grad än i dag styras av vårdcentralens personal. Det kan göra det mer attraktivt att jobba i Region Kronoberg. Det är viktigt att vårdcentralerna finns i hela länet. Utbildningen av allmänläkare och distriktssköterska måste fortsätta att stödjas för att lösa bemanningen. Antalet patienter per läkare måste tillåtas minska för att arbetsbelastningen ska bli bra.

Annons

Vi vill stärka regional sjukvård och slopa tankarna på att förstatliga sjukvården. Beslut ska fattas så nära den det berör som möjligt. Ett förstatligande går rakt mot ett sådant arbetssätt.

Region Kronoberg ska vara en god arbetsgivare och ansvara för en bra arbetsmiljö. Medarbetarna ska ha full insyn i och vara direkt delaktiga i besluten som rör verksamheten. Ingen ska behöva bli sjukskriven på grund av arbetsplatsrelaterade orsaker.

Region Kronoberg ska erbjuda alla heltidsanställningar vid nyanställning. Delade turer ska avskaffas. Vi ska bedriva en lönepolitik som är konkurrenskraftig och som gynnar kompetens, erfarenhet och kvalitet. Karriärvägar ska finnas för olika yrkesgrupper.

Kompetensbrist finns det i stora delar av vårt näringsliv, i kommuner och regionen. Vi vill se fler YH-utbildningar i länet. Utbildning, med praktik direkt i företag, vill vi öka. Samarbete mellan region, branscher, företag och kommuner behövs för att hitta vägar för ökad kompetensförsörjning. Kollektivtrafiken kan ibland öppna nya möjligheter.

Vi driver aktiv politik för vårt lokala näringsliv och för små och medelstora företag. Vägar och järnvägar behöver rustas upp. Bredband ska byggas ut till alla hushåll i länet. Elförsörjningen liksom laddinfrastrukturen behöver lösas i ett helhetsgrepp där regionen ska samordna investeringarna.

Ett decentraliserat kulturliv är viktigt för både medborgare och näringsliv. Därför är ”Musik i Syd” och övriga aktörers roll i att kulturförsörja hela länet viktigt. För regionteatern behöv vi ett nytt ”Scenkonstens hus” som bör placeras på lasarettstomten när nya sjukhuset är klart.

Region Kronoberg är en välmående region med stora möjligheter. Vi vill fortsätta driva en närodlad politik, med ekonomiskt ansvar, för Kronobergs bästa.

Centerpartiet i Region Kronoberg

Elizabeth Peltola

Annons
Annons
Annons
Annons