Annons

Växjö kommun har börjat i fel ände

Kommunen planerar att ersätta befintlig simhall med en ny. Tisdagen den 9 april hölls ett informationsmöte om detta. Det var ett märkligt möte.
Insändare • Publicerad 3 maj 2019
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Att börja i rätt ände är det smartaste sättet att komma framåt. Låt hellre förarbetet ta ett år längre tid än att bygga en ny simhall i ett industriområde utanför staden”, skriver Jan-Olof Olson.
”Att börja i rätt ände är det smartaste sättet att komma framåt. Låt hellre förarbetet ta ett år längre tid än att bygga en ny simhall i ett industriområde utanför staden”, skriver Jan-Olof Olson.Foto: Pontus Steneros

Kommunen presenterade fem stycken olika förslag där de tre som föreslogs på befintlig plats måste följa en snart tjugo år gammal plan. Dessutom hade kommunledningen bestämt att man endast fick ta i anspråk kommunägd mark. Det bästa simhallsförslaget gick med sådana inskränkningar inte att genomföra på den plats vid Växjösjön där nuvarande simhall ligger.

Som Växjöbo gläds man åt Växjösjön mitt inne i staden. Hur många städer har en sjö mitt i centrum som bjuder på en lagom lång promenad att ta sig runt? Runt sjön finns badplatser, mycket konst, fika-/matställen, motionsanläggningar, lekplatser samt en simhall. Bättre och vackrare läge för en simhall går inte att finna. Simhallen ska fortsätta att ligga här.

Annons

Varför man utesluter en planändring, inför en så här stor och för staden viktig investering, är obegripligt!

Växjö kommun har, liksom alla kommuner i Sverige, ett planmonopol som gör att man kan ändra detaljplaner. Genom en ny detaljplan kan man bland annat införa expropriativa planbestämmelser. Detta kan ske genom att man flyttar allmän plats/parkering eller genom en lämplig bestämmelse om fastighetsindelning. I en ny plan kan man även skapa byggrätt för ett kallbadhus gärna med en bra restaurang.

Kommunen kanske har börjat i fel ände om det ska byggas ny simhall. Börja i stället med att ta fram bra skisser på simhall och på hur området ska disponeras. Släng onödiga inskränkningar utan ta fram ett förslag som långsiktigt kan ge stolta och nöjda Växjöbor!

En simhall som dessutom kan stärka staden som besöksmål. Det enda som behövs därefter för att genomföra detta är en ny detaljplan samt några månaders formell hantering. Eventuellt kan det tillkomma tid för förhandling om någon eventuellt lider av så kallad ”planskada” vilket ska kompenseras. Överklagandeprocessen har numera snabbats upp genom att en instans har slopats.

Att börja i rätt ände är det smartaste sättet att komma framåt. Låt hellre förarbetet ta ett år längre tid än att bygga en ny simhall i ett industriområde utanför staden! Och börja inte bygga utan att bygglovet är klart!

Jan-Olof Olson

Pontus StenerosSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons