Annons

Växjö kommun ska ha Sveriges tryggaste skolor

Det är varje barns mänskliga rättighet att känna sig trygg och en grundläggande förutsättning för god inlärning. Tyvärr vet vi att det finns barn och unga som känner sig otrygga när de är i förskolan eller skolan. Det vill vi förändra.
Debatt • Publicerad 4 juni 2021
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Alla elever ska vara trygga i skolan, skriver politiker från Blågröna Växjö.
Alla elever ska vara trygga i skolan, skriver politiker från Blågröna Växjö.Foto: JANERIK HENRIKSSON / SCANPIX

Blågröna Växjö vill anta en aktiv nollvision när det gäller våld och kränkningar inom vår verksamhet. Växjö kommun ska ha Sveriges tryggaste förskolor och skolor. Därför vill vi stärka förskolans och skolans trygghets- och värdegrundsarbete. Syftet är att öka barn och elevers trygghet, att öka barn och elevers delaktighet i värdegrundsarbetet samt att minska antalet kränkningar.

Otrygga barn och elever lär sig mindre, och kan i värsta fall utveckla ohälsa och frånvaroproblematik. En tryggare förskole- och skolmiljö gynnar våra barn och elevers välmående och lärande men även personalens trivsel och arbetsmiljö. Vi vill skapa en mer inkluderande skola med starkare fokus på trygghet, delaktighet, respekt och möjlighet till individuell utveckling.

Annons

Vårdnadshavarna har huvudansvaret för att lära sina barn hur man bemöter andra. Men barn påverkas också av kompisar, andra vuxna, kulturen och miljön på skolan. Förskolan och skolan spelar betydelsefull roll när det gäller vilken värdegrund som våra barn och unga får med sig i livet.

Därför ska vi ha en aktiv nolltolerans mot våld och kränkningar i vår kommun. Du som går i förskolan eller skolan ska känna dig trygg under hela skoldagen.

För att ändra en norm i samhället så behöver vi alla hjälpas åt. När man går till skolan, är på dansträningen eller surfar på nätet så ska man veta hur man är en schysst kompis och hur man agerar med varandra. Därför är det helt avgörande att vi alla arbetar tillsammans – för att lyckas skapa ett tryggt samhälle för våra barn och unga.

Blågröna i Utbildningsnämnden

Ida Eriksson
 (M)

Torgny Klasson
 (L)

Tina Sturesson (C)

Magnus Folcker (MP)

Åsa Björkman (KD)

”När man går till skolan, är på dansträningen eller surfar på nätet så ska man veta hur man är en schysst kompis och hur man agerar med varandra.”
Annons
Annons
Annons
Annons