Annons

Växjös kommuninvånare ska inte vara med och finansiera en flygplats

I en debattartikel i Smålandsposten lördag 14/12 ställs en fråga till de politiska partierna om vilka planerna är för Växjö Småland Airport. Vänsterpartiet har tagit ställning, klimatet kan inte vänta och Växjös kommuninvånare ska inte vara med och finansiera en flygplats som utöver att stå för stora utsläpp dessutom ser ut att fortsätta gå med underskott kommande år.
Debatt • Publicerad 14 december 2020 • Uppdaterad 15 december 2020
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vänsterpartiet tycker inte att Växjö kommun ska finansiera en kommersiell flygplats.
Vänsterpartiet tycker inte att Växjö kommun ska finansiera en kommersiell flygplats.Foto: JONAS LJUNGDAHL

När skattepengar läggs på infrastruktur är det satsningar för en långsiktigt hållbar samhällsomställning som ska prioriteras. Att fortsatt ha del i driften av Växjö Småland Airport går emot målsättningen med minskade utsläpp för Växjö kommun. Klimatet kräver en omställning och vi behöver bli fossilfria i alla samhällssektorer. Det är ohållbart med ett ökat antal flygresor, det gäller oavsett om det någon gång i framtiden går att driva flygplan med biobränsle. Det svenska flygets utsläpp har ökat med mer än 70 procent sedan 1990. Fortsätter flygandet att öka i samma takt kommer utsläppen enbart från flygsektorn att vara större än Sveriges övriga utsläpp vid 2040.

Vänsterpartiet sade i kommunstyrelsen nyligen nej till extra driftbidrag till Växjö Småland Airport. Vi vill att kommunen skyndsamt utreder hur man på ett ansvarsfullt sätt avvecklar sitt ägande i flygplatsen. Inrikesflyget har minskat kraftigt och flygtrafiken från Växjö består i dag i huvudsak av charterresor. Det tillhör inte välfärdens kärna. Vissa talar om att flyget behövs för näringslivet, men möjligheten till möten på distans har utvecklats under pandemin och vi är överens med skribenterna om att fysiska möten som förutsätter flygresor bör bli alltmer sällsynta.

Annons

I Växjö kommuns resepolicy går att läsa att man utifrån klimatmålen ska överväga om fysiska möten kan ersättas av digitala, samt att miljöaspekten ska väga tungt vid val av färdmedel. Antalet flygplatser måste anpassas efter behov som bygger på samhällsnytta och krisberedskap, i södra Sverige finns i dag ett stort antal flygplatser. Om krisberedskap är kommunens främsta skäl för stöd till flygplatsen och man dessutom anser att behovet inte är tillgodosett av övriga närliggande flygplatser, bör det tydligt framgå att bidrag endast ska gå till att ombesörja dessa behov.

Det är dags att bestämma sig för om vi menar allvar med kommunens hållbarhetsprogram och om vi verkligen vill bidra till en helare och renare planet för kommande generationer. Vänsterpartiet säger nej till att Växjö kommun finansierar en kommersiell flygplats och kommer arbeta för en avveckling av kommunens delägarskap.

Maria Garmer (V), Björn Kleinhenz (V), Johnny Werlöv (V)

”Det är dags att bestämma sig för om vi menar allvar med kommunens hållbarhetsprogram och om vi verkligen vill bidra till en helare och renare planet för kommande generationer.”
Annons
Annons
Annons
Annons