Annons

Vet inte Växjösossarna att deras parti har övergivit investeringsstödet?

Investeringsstödet är en ineffektiv reform. Syftet är att få ner hyran på lägenheter till personer med små inkomster, men när reformen utvärderas framgår att inkomsterna till och med är något högre hos de som bor i lägenheter som byggts med investeringsstöd. Det är antagligen därför också Socialdemokraterna nu när de är i opposition försökt smyga ut investeringsstödet ur sin skuggbudget i riksdagen.
Replik • Publicerad 6 januari 2023
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Investeringsstödet är en ineffektiv reform, skriver artikelförfattarna.
Investeringsstödet är en ineffektiv reform, skriver artikelförfattarna.Foto: Janerik Henriksson/TT

Socialdemokraterna Malin Lauber och Thomas Thornell skriver i Smålandsposten (221230) att ”regeringen gör nya hyresrätter dyrare”. Har de 1) inte läst sitt eget partis skuggbudget, 2) försöker de förleda Växjöborna eller 3) menar de att också Socialdemokraterna i riksdagen vill göra nya hyresrätter dyrare? Något av de tre alternativen måste vara sant. Vilket, Lauber och Thornell?

Skattebetalarna har lagt 11 miljarder kronor på investeringsstöd till hyresrätter för att försöka lindra konsekvenserna av marknadens systemfel. En utvärdering av investeringsstödet visar att subventionerna är kostsamma och missar målet i framför allt två avseenden.

Annons

För det första: Investeringsstödet snedvrider fördelningen. Månadshyran för bostäder som har fått investeringsstöd är i genomsnitt cirka 2 000 kronor lägre än för motsvarande nyproducerade hyresrätter som inte fått stöd. Inkomsterna hos de som bor i de nyproducerade hyresrätterna som fått stöd är generellt lika höga som hos de som bor i nyproducerade hyresrätter som inte fått stöd och i vissa grupper till och med högre. Det innebär att subventionerna inte når de som är i särskilt behov av en lägre boendekostnad utan i stället går till de som har längst kötid.

För det andra: Investeringsstödet snedvrider marknaden. Eftersom hyrorna är lägre för bostäder som byggts med investeringsstöd än för andra nyproducerade hyresrätter blir de också mer eftertraktade. Det gör att det krävs ännu längre kötid för att hyra dem än vad som krävs för andra nyproducerade hyresrätter. Det syns också i statistiken; färre unga bor i nyproducerade hyresrätter som fått investeringsstöd än i nyproducerade hyresrätter som inte fått stöd. I förlängningen innebär det också att viljan att bygga hyresbostäder utan investeringsstöd minskar.

Malin Lauber och Thomas Thornell försvarar med andra ord en reform som inte bara är dyr och dålig, utan som dessutom redan övergivits av deras eget parti på nationell nivå.

Bostadsbyggandet behöver öka. Bostadsbristen och överregleringen vid bostadsbyggande driver upp kostnaderna. Varje reglering har sannolikt kommit till med ett gott syfte, men tillsammans bildar de fördyrande, försvårande och fördröjande hinder för bostadsbyggandet. Reglerna behöver bli mer balanserade och det krävs mer sunt förnuft. Det kan bli svåra avvägningar mellan olika intressen, men det är politikens kärnuppgift. Vi är redo att också ta svåra beslut. Socialdemokraternas kommunalråd kan börja med att läsa sin egen skuggbudget.

Anton Olsson (M), oppositionsråd och 2:e vice ordförande i VKAB

Oliver Rosengren (M), riksdagsledamot för Kronobergs län

Annons
Annons
Annons
Annons