Annons

Vi har rätt recept för Kronoberg

Sverige har en av världens bästa sjukvårdar, om du kommer till vården. För Moderaterna räcker inte det, vi måste fortsätta kapa köerna. Trots pandemin har vi lyckats korta operationsköerna och klättrat från 15:e plats till en andra plats över de regioner i Sverige med kortast kötid. Låt oss fortsätta det arbetet.
Debatt • Publicerad 10 september 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Våra kompetenta medarbetare är vår största resurs”, skriver Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.
”Våra kompetenta medarbetare är vår största resurs”, skriver Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.

Tillgänglighet är också att få träffa sin läkare på vårdcentralen. Region Kronoberg har länge haft svårt att rekrytera allmänspecialister samtidigt som vi haft stora pensionsavgångar. Vi har nu rekordmånga utbildningstjänster i primärvården och när dessa blir färdiga med sin utbildning kommer situationen att bli bättre. Men vi behöver se över vem som gör vad i verksamheten. Rätt person på rätt plats ger mer tid till patienterna, när vi samtidigt utnyttjar de digitala verktyg som finns.

Arbetet med den nära vården är ett långsiktigt arbete som kommer att pågå under många år framöver i all vår verksamhet, det är inte bara en fråga för vårdcentralerna. Det är något som måste göras tillsammans med våra åtta kommuner.

Annons

Även när det gäller barns och ungas psykiska ohälsa måste vi samverka med kommunerna. Under flera år har vi ökat kapaciteten hos BuP (Barn- och ungdomspsykiatrin), det införda vårdvalet har inneburit att fler får hjälp snabbare. Men då inflödet ökar måste vi arbeta på nya sätt för att förebygga ohälsa.

Våra kompetenta medarbetare är vår största resurs. Vi har aldrig haft så mycket vårdpersonal anställd som nu. Under mandatperioden har vi genomfört några av Sveriges största lönesatsningar på sjuksköterskor och undersköterskor, i fast lön, och det vill vi fortsätta med även kommande år.

Frågor kring klimat och energi är i fokus. Som region kan vi vara en sammanhållande länk och hjälpa till med påverkansarbetet, och jobba tillsammans med kommunerna. Tack vare de förutsättningar vår skog ger kan vi utveckla klimatpolitiken, skapa välfärd och arbeta för fortsatt hög produktivitet i skogen.

Ett brett näringsliv ökar länets attraktivitet och vi behöver underlätta för näringslivet och minska regelkrånglet. Det skapar tillväxt och ger de resurser vi behöver för att åstadkomma allt ovanstående. Välfärden byggs genom arbete, tillväxt och hög sysselsättning.

Region Kronoberg har under Alliansens ledning lyckats attrahera personal, kortat köerna, klarat av de ekonomiska utmaningarna samtidigt som vi klarat av en pandemi. Tänk vad vi kan åstadkomma kommande mandatperiod utan en pandemi.

Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande

Annons
Annons
Annons
Annons