Annons

Vi måste strypa Putins krigskassa på riktigt

När världen brinner prövas vår solidaritet. Nu behöver Sverige, Europa och världen visa att vi står på Ukrainas, demokratins och fredens sida. Samtidigt så finansieras Putins krig av Rysslands export av olja, gas och uran. Sverige och EU måste stänga Rysslands gas- och oljekranar.
Debatt • Publicerad 12 mars 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vladimir Putin.
Vladimir Putin.Foto: Mikhail Klimentyev

Vi måste strypa Putins krigskassa på riktigt. Putin betalar för kriget genom att fortsätta exportera olja, gas och uran till Europa. EU har infört historiskt hårda sanktioner, och det är bra, men samtidigt som vi stöttar Ukraina med vapen, mat och andra förnödenheter fyller vi Putins krigskassa med pengar för rysk olja, gas och uran. Så kan vi inte fortsätta.

Kriget måste omedelbart stoppas. För att det ska ske krävs det att finansieringen av kriget upphör, och då måste rysk energiimport strypas. Ryssland får långt mer än hälften av sina exportintäkter från energin. Genom att stoppa all rysk energiimport slår vi undan benen för finansieringen av kriget. Med dessa sanktioner måste energiproduktionen inom EU öka, vilket ställer krav på svensk solidaritet med energi. Regeringen bör ge uppdraget åt relevanta myndigheter att se över hur svensk energiexport kan öka i närtid. Redan i dag är Sverige ett energiexporterande land, och vår roll nu blir ännu viktigare.

Annons

När hela Europa slutar importera rysk energi måste vi också visa energisolidaritet. Vi måste göra detta tillsammans. För att minska de negativa konsekvenser som kommer av att rysk energiimport stoppas i EU måste vi vara beredda att hjälpa varandra. Ett arbete om att fördela EU:s snabbt sinande gasreserver pågår nu på EU-nivå. Nu måste principen om energisolidaritet breddas, till att inkludera alla former av energi.

Även i Sverige kommer konsekvenserna för kriget att fördelas ojämnt. De hushåll som värms med el och de personer på landsbygden som är beroende av bilen kommer drabbas hårdare av höjda el- och oljepriser. Enskilda hushåll eller företag ska inte ensamt bära kostnaden för denna viktiga säkerhetspolitiska markering. Det är en börda vi ska bära tillsammans. Miljöpartiet går därför fram med ett krisstöd på drygt 20 miljarder till de som drabbas.

Mitt i denna svåra tid ser vi ett stort engagemang som sluter upp för att möta de akuta behoven som har uppstått. Vi får aldrig glömma att det här handlar om människor. Människor i krigets Ukraina vars liv och hälsa nu hotas. Vi måste värna asylrätten och visa solidaritet med människorna som flyr, och samtidigt sluta finansiera kriget – kampen för demokrati måste vinnas för det ukrainska folkets skull, men också för alla våra demokratiers skull.

Märta Stenevi, språkrör för Miljöpartiet de gröna

Per Bolund, språkrör för Miljöpartiet de gröna

Cheryl Jones Fur, distriktsordförande MP Kronoberg

Magnus P. Wåhlin, gruppledare MP Växjö

Annons
Annons
Annons
Annons