Vi stödjer bostäder åt äldre

Tomas Eneroth (S) ,

Kenneth Enelund skriver om bristen på boende för äldre och jag kan verkligen hålla med om att det är illa att det byggts för lite boenden under många år.

När man blir äldre ska man kunna känna sig trygg, både när det gäller tillgång till service och vård, men också när det gäller tillgång till bra boende. Det är anledningen till att den socialdemokratiskt ledda regeringen har infört ett investeringsstöd för att stimulera byggandet av service- och trygghetsboenden. Stödet lämnas dessutom också för både ny- och ombyggnation av klassiska äldreboenden.

Med vår politik har bostadsbyggandet kommit igång ordentligt i alla landets kommuner och vår förhoppning är att investeringsstödet innebär att byggandet av service- och trygghetsboenden tar fart ordentligt.

Därutöver genomför vi nu en rad satsningar speciellt riktade mot landets pensionärer, som exempelvis gratis sjukvård för de över 85 år, en höjning av bostadstillägget, välfärdsmiljarder för ökade satsningar inom sjukvård och äldreomsorg samt sänkt skatt för pensionärer.

Vi har vänt Sveriges ekonomi, pressat tillbaka arbetslösheten och använder nu resurserna till att investera för att göra Sverige både starkare och tryggare – inte minst för landets pensionärer.