Annons

Vi vill inte ha vindkraftverk som grannar – men hur ska vi hinna och orka bestrida det?

Fredagen den 27 november fick vi som bor i området kring de planerade vindkraftverken i Uråsa ett brev om att ett samråd har inletts. I brevet framgår att ”Samrådsunderlag Uråsa Vindkraftspark” finns att läsa på nätet med en adress till det konsultbolag som hjälpt till med underlaget. Underlaget är på 50 sidor plus bilagor.
Debatt • Publicerad 2 december 2020
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Många är negativa till vindkraftverkens placering men bävar inför att kunna hinna, orka och skaffa kunskap för att bemöta påståendena i underlaget, anser Magnus Söderqvist.
Många är negativa till vindkraftverkens placering men bävar inför att kunna hinna, orka och skaffa kunskap för att bemöta påståendena i underlaget, anser Magnus Söderqvist.Foto: Mark Hanlon

Måndagen efter kontaktade jag konsultföretaget på det mobilnummer som angetts i brevet. Jag möttes av en röst som på engelska talade om att personen inte kan nås för tillfället. Efter många försök var det äntligen någon som svarade. Jag ringde eftersom jag ville ha underlaget skriftligt eftersom jag tycker det är lättare att läsa en skrift som är indelad i kolumner på papper än på dator. Först var det omöjligt men sen gick konsulten med på att undersöka möjligheten. Har inte fått någon återkoppling. För det tyska bolag som är ämnat att bygga verken är nog samråd något som man egentligen inte vill ha men är tvingad till.

Jag har kämpat på och läst igenom underlaget. Jag konstaterar att man har gjort underlaget efter konstens alla regler, tagit upp det som människor brukar oroa sig för och vara negativa till och konstaterar utan motivering att påverkan på djur, fågelliv (bland annat orrspelsplatser), rekreationsmöjligheter, ljudpåverkan med mera kommer att bli ”ringa”. Lågfrekvent ljud som inte många vet kan ha en negativ påverkan på djur och människor nämns överhuvudtaget inte. Man kan ana att man tar upp allt det som tillståndsgivare vill och att man läst alla tidigare domar i liknande ärenden och fyllt underlaget med en massa floskler.

Annons

När det gäller människans upplevelse av störande ljud, nedfallande isflak, förfulning av landskapet så konstaterar man bara att vi människor är olika och att en del är positiva och en del är negativa.

Man måste ha arbetat med detta under lång tid eftersom man letat upp orrspelsplatser, spelat in ljud från olika sorters fladdermöss, beskrivit i området värdefulla miljöer, läst domar och juridiska dokument så att påståendena i underlaget ska passa tillståndsgivare. Man har vid besiktning av ett dike med högt naturvärde sett en (1) gulsparv.

På detta ska vi berörda lämna synpunkter senast den 18 december. Jag har talat med flera i min närhet som är negativa till vindkraftverkens placering men som bävar inför att kunna hinna, orka och skaffa kunskap för att bemöta påståendena i underlaget.

Så fungerar det inom detta området. Stora bolag anlitar konsulter för att skaffa underlag till beslutsfattare. Mot detta ställs vi vanliga människor med ovana och okunskap i hur man påverkar. Dessutom med en kort tidsram vilket gör att inte alla motstridiga synpunkter kommer att komma in vilket ökar sannolikheten för ett för oss negativt beslut.

Vindkraftverken, framför allt de två längst söderut, kommer att påverka många fastighetsägare negativt eftersom det nära dessa bor många människor.

För egen del kommer vi att få ett 250 meter högt vindkraftverk en kilometer rakt väster om oss. Hur roligt kan det vara?

PS1: Jag kommer att begära förlängd samrådstid för alla berörda. Spännande att se vad svaret blir.

PS2: Finns det en tanke bakom att ha samråd strax innan jul. Är det för att vi inte ska hinna svara.

Magnus Söderqvist

”Stora bolag anlitar konsulter för att skaffa underlag till beslutsfattare. Mot detta ställs vi vanliga människor med ovana och okunskap i hur man påverkar.”
Annons
Annons
Annons
Annons