Annons

Vi vill möjliggöra god framförhållning och bra planeringsförutsättningar

Växjö kommuns budget för 2024 togs i november 2023 av kommunfullmäktige. För att hinna bryta ner den på nämnderna innebär det att 2024 års budget för de olika nämnderna tas först i februari innevarande år.
Debatt • Publicerad 1 mars 2024
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Pernilla Tornéus (M).
Pernilla Tornéus (M).Foto: LENA GUNNARSSON

Det innebär att nämnderna först kan ta sin budget i februari vilket innebär att verksamheterna inte ens har sin budget för nuvarande år när året inleds. Detta leder till frustration och svårigheter hos verksamheterna när de inte vet vad de har att röra sig med och inte kan planera framåt.

Tidigare år har man tagit budgeten i juni vilket gett verksamheterna möjlighet att planera framåt och få sin budget för korrekt år innan verksamhetsåret börjat. Undantag har varit valår, då man tar det i november för att kunna fatta beslut efter att den nya fullmäktigeförsamlingen tillträtt.

Annons

År 2020 togs den också i november på grund av pandemin. Att den togs i november år 2023 var beklagligt och har märkbart försvårat för verksamheterna. På tisdagens kommunfullmäktige beslutades att även budget för 2025 kommer att tas i november, vilket innebär att nämnderna inte kommer kunna fatta beslut om budget förrän just 2025, vilket åter igen ställer till det för verksamheterna.

Det är ofattbart att man väljer att ställa till det för verksamheterna igen. Det motiv vi fått från styret är att många andra kommuner också gör så och att det är svårt att planera långt i förväg i en osäker tid. Tar man budgeten i juni kan man dock ta ändringar i senare på hösten. Detta möjliggör för förvaltningarna att börja förbereda för de mål som satts upp för kommande år. Då får alla de stora dragen i ett tidigt skede. Det är svårt att förstå varför styret inte vill ge verksamheterna goda förutsättningar.

För oss är det inte rimligt att våra verksamheter och de kommunen ska vara till för drabbas av vad som verkar vara politikers lathet, för att de inte orkar driva igenom en budgetprocess tidigare under året. Därför valde vi att yrka på att budgeten tas i juni i stället så att verksamheterna i lugn och ro kan planera för en god verksamhet. Vi kan bara hoppas att styret ändrar sig till nästa år, men just nu ser det ut som att lathet får gå före verksamhetens behov.

Pernilla Tornéus (M), oppositionsråd

Annons
Annons
Annons
Annons