Annons

Vid ruinens brant

2001 sprängde talibanerna två gigantiska buddha-statyer i Barnyan-dalen i Afghanistan. Statyerna var en omistlig del av Afghanistans kulturarv. Fler sprängningar av kulturhistoriskt betydelsefulla buddha-avbildningar följde. I sin religiösa nit ville talibanerna utplåna alla ”avgudabilder” i Afghanistan.
Debatt • Publicerad 1 mars 2023
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Kronobergs slottsruin.
Kronobergs slottsruin.Foto: David Johansson

I konflikter inte minst från andra världskriget och framåt, kan vi se hur värdefulla kulturarv medvetet förstörs. Syftet är att utplåna ett lands nationella identitet.

I Sverige hotas vårt materiella kulturarv inte av främmande angripare eller religiösa fanatiker. Det är istället myndigheter och regeringar som utgör de största hoten. Skälen är inte religiös fanatism eller viljan från en brutal angripare att förinta en nations minne.

Annons

De kan i stället sökas i okunskap och ointresse för platser och byggnader som ger identitet, förklarar vår gemensamma historia och skapar sammanhållning i en bygd eller i Sverige som helhet.

Kortsiktiga budgetbeslut prioriteras, framför medborgarnas möjligheter och längtan att bokstavligt talat kunna ta på och känna vår historia. Det är också ett nedvärderande av turist-och upplevelsenäringarna som kraftigt bidrar till vår lokala och regionala tillväxt.

Kronobergs slottsruin är avgörande för vår regionala identitet. Både vårt län och regionen har fått namn efter den gamla biskopsborgen.

Sedan barnsben har generationer av kronobergare och växjöbor haft slottsruinen som ett givet besöksmål. För många av oss är en sommar utan besök på Kronoberg inte en riktig sommar.

Slottsruinen är en väsentlig del av berättelsen om hur Sverige blev Sverige. Den uppfyller alla de fastställda krav som finns, för att vara en kulturfastighet vars underhåll bekostas av staten. Tyvärr prioriteras inte sådana fastigheter utanför Stockholm.

Ruinen förfaller nu snabbt. Om bara några år kan det gått så långt att ruinen inte längre är möjlig att rädda.

Det är statliga myndigheter och en rad regeringar som har huvudansvaret för ruinens förfall.

Samtidigt kan inte politiker i regionen och Växjö kommun vänta på att staten tar sitt ansvar. Det krävs nu mer aktiva insatser från region och kommun, tillsammans med Kulturparken Småland och länsstyrelsen för att rädda Kronobergs slott.

Det krävs också aktiva medborgarinsatser för att det ska bli fler växjösomrar med en slottsruin som kan ta emot besökare och ha en bra verksamhet.

Det är vad Region Kronoberg och Växjö kommun väljer att göra som kommer att avgöra det slutliga ödet för Kronobergs slott.

Annons

Gunnar Nordmark, kommunfullmäktigeledamot (L)

Anders Landin, ersättare Kultur- och fritidsnämnden (L)

”Kronobergs slottsruin är avgörande för vår regionala identitet. Både vårt län och regionen har fått namn efter den gamla biskopsborgen.”
Annons
Annons
Annons
Annons