Annons

Vidingehem ges mer kraft att bygga på landsbygden

Blågröna Växjö har höga ambitioner om att det ska byggas mer på landsbygden. Med den nya bolagsstrukturen ger vi Vidingehem rätt förutsättningar och mer kraftfulla verktyg att bygga fler bostäder på landsbygden och verka i hela kommunen.
Replik • Publicerad 6 november 2020
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ny bolagsstruktur ger Vidingehem rätt förutsättningar att bygga fler bostäder på landsbygden, skriver Blågröna Växjö.
Ny bolagsstruktur ger Vidingehem rätt förutsättningar att bygga fler bostäder på landsbygden, skriver Blågröna Växjö.Foto: PETTER ARVIDSON

Bolagets hyresgäster ska inte märka någon skillnad, bortsett från att det kommer finnas fler byggkranar i deras omgivning. Med de nya ägardirektiven blir Vidingehem en stark och betydelsefull motor för bostadsutvecklingen på landsbygden. Det är därför mycket beklagligt att Socialdemokraterna sprider onödig oro och vilseledande information.

Det överordnade målet för förändringen är att kunna agera och bygga mer i hela kommunen, i synnerhet på landsbygden. Det vore olyckligt att slå in på Malin Laubers och Tomas Thornells väg och fortsätta med en svag bolagsstruktur där Vidingehem inte klarar av att bygga så många bostäder på landsbygden som vi vill ha. Förändringsbehovet blir tydligt när vi ser på Vidingehems färdigställda bostäder för 2020, där 72 av 92 nya bostäder är förlagda till Östra lugnet medan endast 20 är på landsbygden.

Annons

Anledningen är att ett litet bolag saknar de ekonomiska musklerna som krävs för att bygga i den utsträckning vi vill. Samtidigt har vi identifierat flera utmaningar för både Växjöbostäder och Vidingehem kopplat till kompetensförsörjning som måste stärkas genom att minska kompetenskonkurrens, öka attraktiviteten som arbetsgivare och minska sårbarheten som finns i små bolag.

Sårbarheten och kompetensförsörjningen är viktiga faktorer som S missar. Oppositionen som sägs värna medarbetarna verkar inte se konsekvenserna av att inte genomföra bolagssammanslagningen. Ett starkare Vidingehem klarar inte bara av att bygga mer på landsbygden. Det skapar också bättre arbetsförutsättningar för medarbetare vid vab, sjukdom, semestertider eller vid tillfälliga vakanser. Nu samlar vi kompetens, ökar kompetensbredden och kan jobba effektivt.

Vidingehem är en viktig motor och ges nu mer muskler för att kunna utveckla fler nya bostadsområden i kommunens mindre och större tätorter. Vidingehem kommer i nya ägardirektiv få tydligt ansvar för att öka bostadsbyggandet och främja utvecklingen utanför Växjö tätort, där seniorboende och trygghetsboende i hela kommunen är en viktig del för att tillgodose allas behov.

Vidingehems närvaro på landsbygden kommer vara fortsatt stark genom att vi behåller lokalkontor runt om i kommunen och samordnar fastighetsförvaltning och vaktmästeri för att kunna ge snabb service till våra hyresgäster. Det är viktigt för att fortsätta skapa en god dialog med hyresgäster och invånare.

I Växjö ska hela kommunen vara med och utvecklas.

För Blågröna Växjö

Anna Tenje (M), ordförande kommunstyrelsen

Eva Johansson (C), vice ordförande kommunstyrelsen

Jon Malmqvist (KD), ordförande kultur och fritidsnämnden

Gunnar Nordmark (L), gruppledare Liberalerna

Annons

Cheryl Jones Fur (MP), vice ordförande tekniska nämnden

”Bolagets hyresgäster ska inte märka någon skillnad, bortsett från att det kommer finnas fler byggkranar i deras omgivning.”
Annons
Annons
Annons
Annons