Annons

Ytterligare kraft till omsorgen i Växjö kommun

Snart tre månader in på 2023 och det nya styret bestående av S, V och MP börjar sätta sin signatur på den kommunala politiska arenan. Något som i sin tur ska ge positiv effekt till kommunens medarbetare och verksamheter samt självfallet för alla människor som är i behov av en välfungerande kommunal politik.
Debatt • Publicerad 1 mars 2023
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
S, V och MP satsar 15 miljoner kronor på utbildning och personal för utökad bemanning. Kompetensförsörjningen är och kommer framöver att vara ytterst aktuell, skriver
S, V och MP satsar 15 miljoner kronor på utbildning och personal för utökad bemanning. Kompetensförsörjningen är och kommer framöver att vara ytterst aktuell, skriverFoto: Fredrik Sandberg/TT

Omsorgsnämnden och dess förvaltning har genom åren gett Växjö kommuns medborgare stöd och hjälp utifrån uppdrag och behov och har så gjort med den äran. Nu ska detta arbete fortskrida och förbättras ytterligare med en ny politisk inriktning. Något som kommer att uttryckas i nya målsättningar och uppdrag, men samtidigt med respekt för en välfungerande organisation med redan påbörjade uppdrag.

• S, V och MP satsar 15 miljoner kronor på utbildning och personal för utökad bemanning. Kompetensförsörjningen är och kommer framöver att vara ytterst aktuell. Därför gör vi en stor satsning med mål att trygga den. Tillsammans med detta fortgår arbetet med att ta bort de ofrivilliga delade turerna samt arbetet med att minska sjukfrånvaro.

Annons

• Fler avgiftsfria enkla hjälpmedel ska erbjudas. Vidare kommer möjligheterna som erbjuds avseende aktivering, social stimulans och rörelse att fortsätta utvecklas, likaså måltiderna på särskilda boendena. Vi kommer även att påbörja arbetet med att förbättra utomhusmiljöerna vid kommunens särskilda boenden. Allt för att i högre utsträckning bidra till ökat välmående och förbättrad livskvalitet för nämndens målgrupper. Ett systematiskt förebyggande arbete är av stor vikt för att kunna ge rätt hjälp i rätt tid.

• Omsorgsnämndens vägledning avseende rätt till särskilt boende och förebyggande biståndsinsatser kommer att ses över. Att fortsatt ge stöd, avlösning och utbildning till anhöriga är av stor vikt och kommer att stärkas. Detta kommer att förbättras ytterligare bland annat genom att utöka dagverksamheten och göra avlösningen mer flexibel.

• Översyn av lokaler inom omsorg funktionsnedsättning kommer att genomföras.

Ytterligare axplock från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiets internbudget i omsorgsnämnden är fortsatt utveckling av korttidsboendet Evelid och dess verksamhet. En inventering och behovsanalys avseende arbetskläder för personalen kommer att genomföras. Den populära ”Funkisveckan” föreslås att gå av stapeln under hösten 2023.

S, V och MP är både stolta och nöjda med att kunna presentera en internbudget som ska ge omsorgstagarna en god, säker och trygg vård och omsorg med möjligheter till stimulerande aktiviteter och social samvaro. Betydelsefullt är också att den ska ge medarbetarna en bättre arbetsmiljö, fler kollegor och ytterligare kompetensutveckling.

Tomas Thornell, ordförande omsorgsnämnden (S)

Kristian Rappner, 1:e vice ordförande omsorgsnämnden (V)

Gunnel Jansson, ledamot omsorgsnämnden (MP)

”Omsorgsnämnden och dess förvaltning har genom åren gett Växjö kommuns medborgare stöd och hjälp utifrån uppdrag och behov och har så gjort med den äran. Nu ska detta arbete fortskrida och förbättras ytterligare med en ny politisk inriktning.”
Annons
Annons
Annons
Annons