Annons

10–12 miljoner svarta afrikaner transporterades över Atlanten till en slavtillvaro i Nord- och Sydamerika

I en ledare, ”Slaveriursäkt är historielöst”, den 7 januari skriver Fredrik Haage: ”Få vet om det, men det var fler européer som skeppades som slavar till Nordafrika än afrikaner som skeppades till USA.”
Insändare • Publicerad 11 januari 2023
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Franska slavskeppet "Le Saphir".
Franska slavskeppet "Le Saphir".Foto: Wikipedia

Haage anger tyvärr inte någon källa, men jag tillåter mig att gissa att åtminstone en av de historiker han bygger på är Robert Davis, som i en bok 2003 uppskattade antalet europeiska kristna som 1500–1800 förslavades i Nordafrika till mellan 1 och 1,25 miljoner. Davis har senare höjt siffran till 2 miljoner, men också vänt sig mot den amerikanska högerns försök att utnyttja hans forskning till att tona ner slaveriets betydelse i USA:s historia.

Om man vill bortse från de politiska poänger som kan vinnas genom formuleringar som i citatet ovan och om man vill undvika den ”historielöshet” som Haage talar om finns det några uppgifter som är högst relevanta i det här sammanhanget. Antalet svarta afrikaner som transporterades över Atlanten till en slavtillvaro i Nord- och Sydamerika beräknas till sammanlagt 10–12 miljoner, exklusive de oräkneliga dödsoffren under slavjakterna. Det är en siffra som också Davis accepterar och som utgör ett genomsnitt för de olika uppskattningar som till exempel Dick Harrison, svensk expert på området, anför i sitt stora verk om slaveriet.

Annons

Frakten ombesörjdes till 95 procent av europeiska fartyg, framförallt brittiska. De närmare 400 000 som fördes just till de brittiska kolonierna i Nordamerika och till USA – en till synes ringa mängd i jämförelse med den majoritet som i stället hamnade i Västindien och Brasilien – hade fram till inbördeskrigets utbrott 1861 vuxit till nästan 4 miljoner, detta som en följd av slavägarnas kommersiellt mycket lönsamma avel på sin mänskliga egendom. Varje seriös diskussion om slaveriets omfattning och dess skadeverkningar, i Afrika och inom den afro-amerikanska befolkningen i USA, förutsätter den här bakgrunden.

Ulf Carlsson

Annons
Annons
Annons
Annons