Annons

Bygg sjukvård – inte korthus

Vart tog samtalen och besluten om primärvården vägen? Hur ska Region Kronoberg arbeta för att utveckla och säkerställa en fungerande primärvård i regionen?
Insändare • Publicerad 9 december 2022
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Norska sjukhuset Østfold Kalnes.
Norska sjukhuset Østfold Kalnes.Foto: Gorm Kallestad

Ett väl fungerande sjukhus behöver en väl fungerande primärvård. Med målsättningen en läkare på ett tusen invånare inom primärvården krävs en fördubbling av antalet läkare och större primärvårdsanläggningar. Ett prisat exempel är Borgholmsmodellen. Lyssna och lär!

För att finansiera ett nytt sjukhus i Räppe behöver primärvården spara in 700 miljoner. Hur ska det gå till? Kring digitaliseringsförslaget finns det bara antaganden, ingen bevisad verklighet.

Annons

I förslaget till ett nytt sjukhus hänvisar Regionen bland annat till det lyckosamma norska sjukhuset i Kalnes som skulle ersätta fem mindre akutsjukhus.

En mycket trovärdig person som har varit med i projekteringen säger följande:

”Det nya sjukhuset i Östfolds fylke är så kraftigt underdimensionerat och felplanerat att det i Norge har beskrivits som en katastrof. Hur kan det då anses vara ett föredöme för Region Kronoberg?

När det nya sjukhuset stod klart för 7,8 miljarder norska kronor 2016 räknade man med att kunna sänka sjukvårdskostnaderna med 150 miljoner. ”Pengar, spara, billigast” blir emellertid oftast kungsord, när beslutsfattarna ska gå till verket. Vem lyssnar på och tar lärdom av personalen i verksamheten, de som vet vad det handlar om?

Sanningen är att de 90 000 kvadratmeterna i Kalnes visade sig långt ifrån räcka till för behoven. Det var och är alldeles för få sängplatser, mycket trängsel, för att inte tala om en akutmottagning som fungerar dåligt. Redan första året låg sammanlagt 1 610 patienter i korridorerna. År 2018 hade siffran stigit till 3 860, sju procent fler året därpå, och så vidare. Man talade tidigt om att komplettera med baracker.

Man räknade med en brist på 60 sängplatser är 2020, 80 platser år 2025 och 100 platser 2030 bland annat till följd av en ökande och åldrande befolkning.”

”Överbeläggning är en normalitet” uttalade Helsetillsynet. Ett föredöme för Region Kronoberg?

Växjös centrallasarett har en stor utvecklingspotential som förbises. CLV kan med rimliga investeringar inrymma 150 000 kvadratmeter och på längre sikt 190 000 kvadratmeter jämfört med nybyggnation av 130 000 kvadratmeter i Räppe. De ekonomiska riskerna blir betydligt lägre liksom påverkan på miljö och Växjö centrum. Varför bygga en tågstation i Räppe som inte behövs för annan verksamhet, stora trafiklösningar med planfria korsningar med mera för ett felaktigt beslut om nytt sjukhus på ny plats?

Kostnadsutvecklingen för ett nytt sjukhus i Räppe har snart inga gränser, ska vi bygga ett korthus?

Lägg i stället skattepengarna på att vidareutveckla CLV samtidigt som primärvården säkerställs.

Annons

Var finns de politiker som vågar resa sig och ifrågasätta ett tidigare tveksamt beslut?

Lennart Burde och Steinar Sjöborg

Annons
Annons
Annons
Annons