Annons

Historia och vision om ett sjukhusbygge

Förvånande svårt att förstå. Så tyckte nog många. Att riva ett väl fungerande sjukhus som kan byggas ut och renoveras för en mindre ekonomisk insats och i stället bygga nytt kunde väl många kronobergare inte förstå vitsen med.
Insändare • Publicerad 13 april 2022
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Växjö lasarett.
Växjö lasarett.Foto: Per Jodenius

I Smålandsposten den 31 maj 2019: ”Historiskt beslut fattat: Nytt sjukhus ska byggas i Räppe”. Regionrådet utstrålade nästan eufori och förnöjsamhet. Man kallade beslutet modigt och menade att ”kommande generationer kommer att tacka oss”.

Jag tyckte inte att det räckte med att förvånas. Att som medborgare sitta stillatigande i båten och åse politikens framfart. Politiker är viktiga i samhället. Men politisk kompetens bör väl innebära förmågan att lyssna till vad andra professioner, till exempel läkare och arkitekter, kan bistå med i viktiga sjukvårdsfrågor.

Annons

Däremot står oförmågan att notera andras åsikter kvar. Dessa frågor kan i klartext belysas sålunda:

1. Utbyggnad och eventuell renovering av vårt vackert belägna och moderna sjukhus måste prioriteras. Tomtmark finns.

2. Utbyggnad av primärvården med väl bemannade vårdenheter: Fyra ordinarie läkare – sjuksköterskor och så vidare, en kostsam men nödvändig reform som bör utgöra basen för all sjukvård.

3. Hemsjukvård som kan och bör organiseras.

4. Extra satsning på sjukhuspersonalens lönevillkor och utbildning i syfte att minska behov av inhyrningspersonal.

Varför fick inte vi kronobergare säga vår mening i frågan om nytt sjukhus genom exempelvis att rösta? Ompröva detta förhastade beslut!

I Smålandsposten från i april förra året läser jag följande: ”Avtalet med Skanska klart – så förbereds nya sjukhuset”. Är allt klappat och klart? Jag känner mig återigen förvånad. Vad har försiggått och vad försiggår i det tysta angående byggandet av nytt sjukhus i Räppe?

Som nyligen utskriven patient från CLV slogs jag av en tanke: Ska detta vackert belägna, moderna och välfungerande sjukhus överges och kanske rivas? Det förefaller nämligen vara så att väl underbyggda, eminenta argument mot sjukhusbygge i Räppe negligeras. Man lyssnar inte på några professioner (till exempel läkare, arkitekter, ekonomer) och deras argument för att behålla CLV med tillbyggnad och renovering.

Nu tänker jag så här: Finansiärer, ett konsortium, köper CLV i befintligt skick. Vi får ett privat sjukhus, Växjö city sjukhus, VCS, som bedriver sjukhusvård under uppbyggnadstiden av det nya akutsjukhuset i Räppe. Regionens politiker kan beakta detta förslag:

Regionen får en köpeskilling. Regionen och kanske även Växjö kommun kan i lugn och ro planera och diskutera med konsultföretag, byggnadsföretag och projektledare på olika nivåer.

Annons

Alla parter bör bli nöjda. Alla utom rivningsföretagen. Växjö kan ståta med två sjukhus: ett privatägt och ett så kallat akutsjukhus och Växjös stadsbild förblir oförändrad.

Smålänning

Annons
Annons
Annons
Annons