Annons

Insändare: ”Brister fullständigt nonchaleras av Migrationsverket gång på gång på gång”

Insändare • Publicerad 1 mars 2024
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Krister Holgersson, aktiv i föreningen Goda krafter i Växjö, menar att migrationspolitiken i Sverige och myndighetsutövningen av Migrationsverket inte är värdig en modern rättsstat.

Migrationsverkets nationella servicecenter i Sundbyberg.
Migrationsverkets nationella servicecenter i Sundbyberg.Foto: Janerik Henriksson/TT

För några veckor sedan kunde vi höra på nyheterna om att Justitieombudsmannen, JO, åter igen ska granska Migrationsverket och dess handläggningstider.

Annons

Jag gjorde en JO-anmälan med anledning av Migrationsverket långa handläggningstider 2022. Jag fick då till svar att JO har tidigare granskat Migrationsverket och kommer granska det ytterligare till våren.

Anledningen till granskningen var att Migrationsverket i allmänhet och Malmöenheten i synnerhet har haft långa handläggningstider. I Växjö har vi varit medvetna om denna hantering av asylsökandes ärenden och har i otaliga mejl påtalat det orimliga i denna behandling, där handläggningstiden varit upp till tre år för somliga, men utan resultat.

”Vi ser idag ensamkommande som jobbar och försörjt sig själva ända sedan de slutade gymnasiet, men än idag inte fått sina ärenden avgjorda.”

Att nu JO återigen, 2024, ska granska handläggningstiderna får ses som ett misslyckande av svenskt rättsväsen och speciellt för JO, som är den granskande myndigheten, då tidigare påtalade brister fullständigt nonchaleras av Migrationsverket gång på gång på gång, år efter år.

Ändamålet för en granskande myndighet måste väl ändå vara att dess avgörande ska gälla.

Är detta så stor sak egentligen att asylsökanden får vänta två eller tre på beslut? Ja, det är det. Vi som träffar på dessa ungdomar märker av deras oro och frustration över den långa väntetiden.

Vi ser idag ensamkommande som jobbar och försörjt sig själva ända sedan de slutade gymnasiet, men än idag inte fått sina ärenden avgjorda.

När kan jag börja leva ett humant liv? När kan jag bilda familj? Detta är normala framtidsfrågor som unga människor funderar över.

Dessa ”nyanlända” (ironiskt ord de har varit här sedan 2015), trots att de vid ansökan om uppehållstillstånd följt gällande lagstiftning och ansökningskrav, årligen drabbas av ändrade lagar och regler som ständigt får negativa konsekvenser för deras möjligheter att få stanna.

Numera finns det ingen laglig möjlighet att beviljas förlängt uppehållstillstånd på grund av studier. Vid ansökningstillfället hade asylsökanden sex månader på sig efter avslutade studier att skaffa jobb. Nu krävs det en anställning innan examen. Den lagen gäller vid beslutsdatum även om det är tre år sedan du ansökte.

Vi får medhåll i vår kritik i handhavandet av advokater med inriktning på asylrätt som häpnar över utvecklingen beträffande rättssäkerheten för deras klienter i Sverige. En advokat går så långt att hen säger att detta är en utveckling som politikerna inte tänkt på alternativt vill att det ska bli.

Annons

Att fatta populistiska beslut i migrationsfrågor är trendigt och ger röster men det är inte humant. Det trams som pågått och fortfarande pågår inom migrationspolitiken i Sverige är inte värdigt en rättsstat i modern tid.

Krister Holgersson, aktiv i föreningen Goda krafter i Växjö

Annons
Annons
Annons
Annons