Annons

Insändare: ”Drop-in-vigsel är kvalificerat marknadsgyckel – och dessutom locka med gräddtårta”

Olle Nilsson tycker inte att kyrkan borde ägna sig åt drop-in-vigslar under Mohedadagarna.
Insändare • Publicerad 14 augusti 2023
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Prästen Annesophie Robinsdotter kommer att erbjuda drop-in-vigslar under Mohedadagarna.
Prästen Annesophie Robinsdotter kommer att erbjuda drop-in-vigslar under Mohedadagarna.Foto: Anna Karolina Persson

I härvarande tidning kunde vi nyligen läsa om ett nytt inslag på Mohedadagarna. Prästen Annesophie Robinsdotter kommer att erbjuda drop-in-vigslar, i konkurrens med tivoli, krämare och annat gyckel.

Och dessutom locka med gräddtårta. Man frågar sig osökt: Vart är vi på väg när Svenska Kyrkan i sin ambition att nå folket ägnar sig åt dylikt publikfrieri? Att åberopa erfarenhet av liknande jippon i Stockholm är inget skäl att göra detsamma i Kronobergs län.

”Är verkligen kontrahenterna medvetna om vad akten ifråga innebär framdeles och i den kommande vardagen?”
Annons

Mycket som i dessa dagar kommer från kungliga huvudstaden är tyvärr sådant som vi inte vill se härstädes. Har Annesophie Robinsdotter förresten gjort någon seriös uppföljning av de drop-in-äktenskap hon tidigare medverkat till, vad gäller bestående lycka och varaktighet?

Vigsel är den handling genom vilken ett juridiskt giltigt äktenskap ingås. En sådan kan vara religiös eller borgerlig. I föreliggande fall måste fråga vara om kyrklig vigsel, enär den genomföres av en i Moheda församling verksam själasörjare, och då krav om att minst en av parterna är medlem i Svenska Kyrkan erfordras. När mannen och kvinnan ingår äktenskap genom den kristna vigselceremonin, lovar de varandra trohet inför prästen och kyrkan, det vill säga guds förlängda arm, och blir därigenom en del av kyrkan. Sålunda ett viktigt och livsavgörande beslut, utöver de rent juridiska och formella konsekvenserna, beträffande ekonomi med mera, som huvudsakligen regleras i äktenskapsbalken.

Därför kan dessa nu erbjudna vigslar inte bara ses som en formell juridisk registrering likt en borgerlig vigsel. Att i samband med en marknad, utan krav på tidigare kontakt med eller kännedom om kontrahenterna, generellt erbjuda och medverka i en för båda parter så livsavgörande händelse, som en kyrklig vigsel innebär, synes ansvarslöst och synnerligen jippobetonat. Är verkligen kontrahenterna medvetna om vad akten ifråga innebär framdeles och i den kommande vardagen?

Den ljusa marknadsstämning som förhoppningsvis råder under Mohedadagarna, kommer snart att avlösas av en grå vardag, som inte för all framtid bör styras av en akt under ett marknadsbesök, med kanske på konstgjord väg åstadkomna tillfälliga känsloyttringar och glada tillrop.

Olle Nilsson

Annons
Annons
Annons
Annons