Annons

Insändare: ”Förbjud privat fordonstrafik vid lasarettets huvudentré”

”Hänvisa övriga fordon till Trädgårdsgatan.”, skriver insändarskribenten Göran Dacke.
Insändare • Publicerad 13 februari 2024
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Det råder stora trafikproblem vid Växjö lasaretts huvudentré, menar insändarskribenten.
Det råder stora trafikproblem vid Växjö lasaretts huvudentré, menar insändarskribenten.Foto: Elvedin Basic

Jag är tyvärr en återkommande patient som besöker centrallasarettet i Växjö, CLV, i genomsnitt en gång per vecka och har gjort det under drygt ett års tid. Jag måste framföra hur jag upplever hur parkering respektive av- och påstigning vid CLV:s huvudentré fungerar eller snarare inte fungerar. Serviceresors förare nonchalerar förbudet att stanna vid CLV:s huvudentré. Även privata bilar och sjukresor samt taxi utmärker sig.

Det som händer när fordon stannar på förbudsområdet, där förbud att stanna gäller, är att hela vändningsområdet korkar igen. Fordonen måste börja backa då svängen blir för snäv för de flesta bilar och framför allt Serviceresors många kontrakterade lättbussar. Detta skapar problem om det är bilar bakom, som det oftast är när det är mycket av- och påstigningar av patienter. De fordonen måste ju också backa. Chauffören som stannat på fel plats bryr sig inte ens om att flytta sitt fordon när jag har försökt att tala med dem.

”Sätt upp en skylt som säger ”Fordonstrafik förbjuden” vid infarten till Strandvägen”
Annons

De skyller ibland på att de har personer som är beroende av rullstol eller rullator och därför måste stanna i området skyltat med förbud att stanna. Till saken hör att trottoarkanten är cirka 10 centimeter hög där det gäller förbud att stanna. Ställer de sig i den uppmärkta taxirutan längre fram är trottoaren jämn mot vägen. Lossning och lastning av rörelsehindrade personer kan då ske avsevärt mycket enklare enligt min bedömning.

Det är inte heller ovanligt att de går ur sitt felparkerade fordon i 5-10 minuter och börjar att röka utanför CLV:s huvudentré, trots att även det är förbjudet med tydligt uppsatta skyltar som förbjuder rökning i anslutning till CLV:s huvudentré.

Som jag ser det finns det en relativt enkel lösning på detta problem. Den lösningen kostar nog inte 430 miljoner kronor heller.

Sätt upp en skylt som säger ”Fordonstrafik förbjuden” vid infarten till Strandvägen vid Södra järnvägsgatan med tilläggstavla gäller ej Serviceresor, Sjukresor/Taxi , budbilar, ambulans och bilar med handikapptillstånd. Hänvisa övriga fordon till Trädgårdsgatan.

Gör om Trädgårdsgatans vändplats vid Barnakuten och baksidan av Apotek Hjärtat och vägen dit, inom CLV:s område, genom att skapa lite fler parkeringsplatser som ersättning för de som försvinner för allmänheten vid CLV:s huvudentre i mitt förslag. Som jag ser det kan man även ta gräsytan i anspråk och skapa två handikapparkeringar utanför entrén.

Nu när man har beslutat att CLV skall ligga kvar där det är, och byggas till, byggas om och moderniseras framöver, anser jag att detta skulle innebära en billig peng för att förbättra tillgängligheten till CLV. Antalet patienter kommer enligt all statistik att öka framöver. Det är är rimligt att anta att det gäller även antal fordon.

Göran Dacke

Annons
Annons
Annons
Annons