Annons

Insändare: ”Hoppas att Växjö har den goda smaken att aldrig mer kalla sig för Europas grönaste stad”

Signaturen SOH menar att Växjö genom avverkningen av Fyllerydsskogen har diskvalificerat sig från sin gröna titel.
Insändare • Publicerad 3 juni 2024 • Uppdaterad 3 juni 2024
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Avverkning i Fyllerydsskogen. Arbetet är en del i ombyggnaden av trafikplats Fagrabäck.
Avverkning i Fyllerydsskogen. Arbetet är en del i ombyggnaden av trafikplats Fagrabäck.Foto: Jonas Engman

1-0 till bilismen.

I skolan fick vi lära oss att naturreservat var skyddad natur och att man inte fick skada växtligheten i ett sådant, inte ens bryta några kvistar. Än mindre fick man skada naturen genom att gräva eller fälla träd, ej heller störa djurlivet. Varför då? Se ett utdrag från Naturvårdsverkets hemsida:

Annons

”De senaste femtio åren har människan påverkat och förstört naturmiljöer i långt snabbare takt än någonsin tidigare i historien. Vi måste därför bättre värna och vårda våra skogar, vattendrag, betesmarker, skärgårdar och andra naturmiljöer.

Syftet med att bilda naturreservat är oftast att skydda värdefull natur och sällsynta arter för att bevara biologisk mångfald, men det kan även vara för att säkra människors tillgång till attraktiva områden för rekreation, friluftsliv, fågelskådning och andra naturupplevelser.”

”Och vi boende i området får leva med byggtrafik, buller, sprängningar och ett evigt tutande månad efter månad, kanske år.”

Det verkar tyvärr som om Växjö kommun med flera instanser skolkade under dessa lektioner (för det kan väl inte vara så att reglerna bara ska gälla för allmänheten?) eftersom man nu är i full gång med att förvandla hela miljön, däribland delar av ett naturreservat, runt Trafikplats Fagrabäck. Nya rondeller ska byggas, avfarterna bli fler, väggen breddas, farten höjas. Och vi boende i området får leva med byggtrafik, buller, sprängningar och ett evigt tutande månad efter månad, kanske år.

Fast just det, ni gör ju det för att trafikplatsen länge ”tampats med köer” för att citera ingressen i Trafikverkets egen film. Så grattis till oss alla som kommer att tjäna flera minuter om dagen i framtiden – bara att använda tidsvinsten till något kul! Själv sörjer jag träden som fallit. Liljekonvaljdungen som försvann. ”Vårt” blåbärsställe. Skogen som dämpade trafikbullret och erbjöd en sådan miljö som människor behöver mer av, inte mindre. Nu och i framtiden. Men för den här delen av naturreservatet och vår närmiljö är det redan kört. Det är bara att hoppas på att Växjö kommun åtminstone har den goda smaken att aldrig mer kalla sig för ”Europas grönaste stad”.

SOH

Annons
Annons
Annons
Annons