Annons

Insändare: ”Inga fler arkitekttävlingar”

Ingegerd Gustavsson tycker att det räcker med arkitekttävlingar i Växjö kommun.
Insändare • Publicerad 20 mars 2024
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Till vänster är White Arkitekters ursprungliga förslag till det nya kommunhuset. Till höger ser vi det slutliga resultatet.
Till vänster är White Arkitekters ursprungliga förslag till det nya kommunhuset. Till höger ser vi det slutliga resultatet.Foto: White Arkitekter, Johannes Turstam

När man skulle bygga ett nytt kommunhus i Växjö så utlystes en arkitekttävling. Den tillsatta juryn presenterade det vinnande förslaget för politikerna och sedan för allmänheten. Det vinnande förslaget ritades om, bantades ner och skalades av och då blev det inte som vi förväntade oss. Och vad var förväntningarna hos dem som skulle arbeta där? Blev det bra? Det gamla kommunhuset står kvar outnyttjat och kostar omkring 250 000 i månaden!

”Men det viktigaste av allt är väl att de som ska nyttja fastigheten får framföra sina erfarenheter lägga fram idéer, tankar och förslag”

Så fick de styrande en idé till. Man skulle riva Hovslund och bygga nytt där. Man utlyser en arkitekttävling och utser ett vinnande förslag. Det förslaget ritades om, bantades ner och skalades av. Inte heller detta blev som det en gång presenterades. Pensionärsorganisationerna fick bara hälften så stor lokal och inget kök och restaurang.

Annons

Nu behöver vi en nytt simhall.

När man får en ide och vill bygga nytt måste man först och främst se till behovet. Finns det ett behov? Vad blir kostnaden? Är det genomförbart? Men det viktigaste av allt är väl att de som ska nyttja fastigheten får framföra sina erfarenheter lägga fram idéer, tankar och förslag. Nu planerar man en ny simhall i Växjö. Vilka grupper nyttjar det och i vilken utsträckning? Hur ser beläggningen ut idag och hur förväntas den vara de närmaste 50 åren?

20 procent av befolkningen idag är under 18 år och i den gruppen finns småbarnsfamiljer, skolelever och vattenglada som är i behov av anpassade bassänger. 20 procent av befolkningen är idag 65-plus som utövar motionssim eller vattengymnastik. Mellan dessa grupper finns då motionssimmare. Det är självklart att en stad av Växjös storlek bör ha en en simhall för tävlingar i alla vattensporter.

Men vad kommer att ske med den nuvarande simhallen om man bygger nytt? Vad händer med byggnaden och vad händer med marken? Kan vi äntligen få en konst- och utställningshall som en stad av Växjös storlek saknar?

Ingegerd Gustavsson

Annons
Annons
Annons
Annons