Annons

Insändare: ”Kräv att Apoteket Hjärtat håller öppet i Ryd”

”Regionledningens ointresse för befolkningen i Ryd är mycket tydligt”, skriver allmänläkaren Bengt Järhult i en insändare.
Insändare • Publicerad 1 februari 2024
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Regionledningen borde slå näven i bordet och begära att Apoteket Hjärtat håller öppet i Ryd, skriver Bengt Järhult. På bilden: Skylten i Ryd utanför vårdcentralen.
Regionledningen borde slå näven i bordet och begära att Apoteket Hjärtat håller öppet i Ryd, skriver Bengt Järhult. På bilden: Skylten i Ryd utanför vårdcentralen.Foto: Evelina Milerud

Svensk lagstiftning säger att vård ska ges på lika villkor. Där ingår att kunna få sina läkemedel i anslutning till vårdcentralbesök. Om så inte kan ske kan det innebära medicinska risker. Behandlingsstart fördröjs eller kommer inte till stånd, till exempel vid infektioner. Genom privatiseringen av apoteksväsendet upprätthålls inte en grundläggande service till befolkningen på många håll, framför allt i glesbygd.

”Koncernen med ICA som storägare har under senare år gjort stora vinster och har alla möjligheter att locka personal till glesbygd.”
Bengt Järhult.
Bengt Järhult.Foto: Linnéa Petersson

Jag har tidigare (Smp 12/10-23) begärt att regionledningen slår näven i bordet och kräver att Apoteket Hjärtat håller öppet i Ryd och omfördelar sin personal. Det ska de göra om de ska verka i Kronoberg. Koncernen med ICA som storägare har under senare år gjort stora vinster och har alla möjligheter att locka personal till glesbygd. Nu är apoteket stängt och frånsett två halvdagar kan människor i Ryd inte lösa ut sina recept förrän 25/2.

Annons

Regionledningens ointresse för befolkningen i Ryd är mycket tydligt. Apoteket är stängt och nyrenoverade lokaler för Folktandvården står tomma. Är oppositionspartierna lika flata som majoritetsstyret med moderaterna i spetsen?

Bengt Järhult, allmänläkare

Annons
Annons
Annons
Annons