Annons

Insändare: ”Om du flyttar till Öjaby eller Bredvik så finns det inte någon plats för ditt barn”

Växjö kommuns beslut har lett till att klasserna på Pär Lagerkvistskolan kommer att vara fulla redan när höstterminen startar, skriver pedagogerna på skolan i en gemensam insändare.
Insändare • Publicerad 27 mars 2024
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Pär Lagerkvistskolan kommer att vara full redan vid höstterminstarten, skriver pedagogerna på skolan.
Pär Lagerkvistskolan kommer att vara full redan vid höstterminstarten, skriver pedagogerna på skolan.Foto: Lena Gunnarsson

Växjö kommun har beslutat att omorganisera bland skolorna, vilket innebär att vissa bostadsområden har fått en ny skolskjutsskola. Elever som är beroende av skolskjuts blir då omdirigerade till andra skolor. För Pär Lagerkvistskolans del innebär det färre elever nästa läsår och färre elever innebär mindre pengar till skolan och en redan ansträngd budget blir då ytterligare åtstramad eftersom skolpengen ju betalas ut per elev.

Pär Lagerkvistskolan är en nybyggd skola i ett växande område och här ska alltså antalet klasser minska från fem till fyra inför höstterminens start 2024. Varje klass kommer bestå av 28 elever. Det har alltså beslutats att när vi startar till höstterminen kommer klasserna redan vara helt fulla.

”Växjö kommun erbjuder enligt oss en kortsiktig och snål lösning.”
Annons

Resultatet blir att om du flyttar till Öjaby eller Bredvik till exempel så får du som vårdnadshavare beskedet att det inte finns någon plats för ditt barn. Således kommer barnet behöva hänvisas till en annan skola.

Växjö kommun erbjuder enligt oss en kortsiktig och snål lösning. Kollegor kommer att få sluta även om kommunen själv sagt att de inom en snar framtid kommer sakna 600 pedagoger (SMP 2024-02- 12 ”600 pedagoger behöver anställas inom fem år”). Det hela rimmar väldigt illa med Elingfors intention: ”Politiken är väl medveten om att det inte finns någon quickfix. Det krävs tålamod och långsiktighet”.

Vi vill att kommunen agerar långsiktigt och håller sina löften om tålamod och långsiktighet. Vårt förslag är att Pär Lagerkvistskolan ska få behålla sina fem paralleller, vilket skulle vara positivt av flera anledningar. En sådan lösning skulle medföra att löftet om ett fritt skolval infrias, att inflytt är möjlig och att klasserna blir rimligt stora och hanterbara för oss pedagoger. Framför allt hade en sådan lösning gynnat elevernas mående och utveckling. Vi skulle i ett sådant scenario inte heller förlora behörig och erfaren personal, som det ju enligt Elingfors råder brist på.

Pedagogerna på Pär Lagerkvistskolan (7-9)

Annons
Annons
Annons
Annons