Annons

Insändare: ”Riskerna med den planerade simhallen verkar våra politiker helt bortse från”

Kommunens inriktningsbeslut för Bäckaslöv feltolkas av en del politiker, menar Växjöbon Gunilla Axberg i en insändare.
Insändare • Publicerad 2 maj 2024
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Den relativt nyinvigda Bäckaslövsesplanaden går som en pulsåder genom den nya stadsdelen. Till vänster i bilden planerar Växjö kommun att bygga den nya simhallen.
Den relativt nyinvigda Bäckaslövsesplanaden går som en pulsåder genom den nya stadsdelen. Till vänster i bilden planerar Växjö kommun att bygga den nya simhallen.Foto: Jonas Engman

Växjö kommuns inriktningsbeslut angående en ny simhall i Bäckaslöv är inte ett klartecken till att bygga en simhall på Bäckaslöv.

Ett inriktningsbeslut innebär ett klartecken till att börja planera ett projekt, beskriva mål, syfte, omfattning, tidplan, ekonomi samt vilka risker som finns med projektet.

Annons

Riskerna med den planerade simhallen verkar våra politiker helt bortse från. Vi vet att trafiksituationen i området är ett stort problem. Växjö är så stort att en mindre simhall för motion och träning behövs vid sidan av en simhall på Bäckaslöv. Den nuvarande simhallen vid Växjösjön kan dessutom kompletteras med en brygga ut i Växjösjön och ett kallbadhus. Runt vår nuvarande simhall finns redan färdigbyggda gångstråt och cykelvägar som flitigt används.

”Demokrati förutsätter sanning, kunskap och förnuft för att fungera.”

Allt oftare nämns bristen på demokrati i insändare som handlar om simhallen. Demokrati förutsätter sanning, kunskap och förnuft för att fungera. En annan förutsättning är människors lika värde. Eftersom demokrati bygger på samarbete och kompromisser är det också viktigt att tilliten mellan medborgare och politiker är god.

Vi har barnfamiljer som vill ha äventyrsbadet kvar. Vi har äldre som behöver vattenträning för ökad rörlighet och smärtlindring och vi har ungdomar som vill ha en simhall som det är lätt att ta sig till. Simhallens läge vid Växjösjön med bra bussförbindelser från olika stadsdelar uppfyller kraven på tillgänglighet.

I Växjö finns bland allmänheten ett starkt stöd för att behålla simhallen på dess nuvarande plats vid Växjösjön. I en demokrati måste alla vara beredda på att kompromissa för att ett samarbete skall fungera. En sådan kompromiss skulle kunna vara att behålla äventyrsbadet och 25-meters bassängerna vid den gamla simhallen och även bygga en ny simhall på Bäckaslöv för elitsimmare och bilburna.

Om våra politiker ser ett behov av kulturell verksamhet i området vid Växjösjön finns tomten söder om simhallen som kommunen köpt för över 13 miljoner kronor.

Gunilla Axberg

Växjö

Annons
Annons
Annons
Annons