Annons

Insändare: ”Växjö kommun tvingar fastighetsägare att sköta deras trottoarer”

Marcus Thuresson skriver i en insändare att detta inte hör hemma i ett modernt samhälle.
Insändare • Publicerad 26 januari 2024
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Man kan bötfällas om dagsverkena inte utförs enligt kommunens detaljerade instruktioner. Det är ovärdigt en kommun”, skriver Marcus Thuresson. Bilden: En kvinna skottar snö utanför sitt hus.
”Man kan bötfällas om dagsverkena inte utförs enligt kommunens detaljerade instruktioner. Det är ovärdigt en kommun”, skriver Marcus Thuresson. Bilden: En kvinna skottar snö utanför sitt hus.Foto: Bertil Enevåg Ericson / TT

Ett rättssamhälle bygger på lagar och på moraliska regler. När det gäller snöskottning av trottoarer lutar sig Växjö kommun mot en föråldrad och helt otidsenlig lag. Den ger kommunen rätt att utfärda föreskrifter om skötsel av kommunägda trottoarer.

Enligt Växjö kommuns föreskrifter tvingas villa- och övriga fastighetsägare att sköta kommunens trottoarer när det gäller renhållning, snöskottning med mera. Snörika vintrar kan villaägarna tvingas utföra åtskilliga dagsverken på obekväm arbetstid åt kommunen helt utan ersättning.

Annons

Dagsverksplikten hör inte hemma i ett modernt samhälle. Den är lika omodern som husagan. Man kan bötfällas om dagsverkena inte utförs enligt kommunens detaljerade instruktioner. Det är ovärdigt en kommun att åberopa otidsenliga lagar för att minska sina egna kostnader.

I denna fråga är den kommunala moralen i Växjö så låg att man inte ens drar sig för att tvinga fastighetsägare att sköta kommunens trottoarer där kommunen driver lönsam skattepliktig näringsverksamhet. I centrala Växjö tjänar kommunen tiotals miljoner varje år på sina gatuparkeringsplatser. Även i dessa områden klamrar kommunen sig fast vid den otidsenliga och föråldrade lagstiftningen.

”Det finns en klar risk att det så kallade samhällskontraktet med medborgarna spricker när Växjö kommun tillämpar en föråldrad lag in absurdum”

Att åberopa bestämmelser som tillkommit i kommunens myndighetsutövning för att minska sina egna kostnader i sin näringsutövning är både orimligt och ovärdigt en kommun. Det har absolut inte varit lagstiftarens mening! I denna del är sannolikt det fiffiga upplägget olagligt! Det är lätt att driva lönsam verksamhet när man tar hand om alla inkomster och övervältrar kostnaderna på andra.

Som fastighetsägare förväntas man gå och plocka skräp, ”snarast avlägsna snö och is som är till olägenhet” för Växjö kommuns parkeringskunder. Vid halka åligger det fastighetsägaren att skyndsamt sanda trottoaren så att inte någon av kommunens parkeringskunder står på näsan. Det verkar inte finnas lika detaljerade instruktioner när det gäller kommunens egen snöröjning av gatorna i Växjö. Många gator i Växjö har väl knappast haft besök av plog- eller sandbil under hela vintern. Omvänd civil olydnad?

”Att skotta snö är bra träning” tycker tidigare ordföranden i tekniska nämnden Sofia Stynsberg (M). Övriga politiker i samtliga partier tycks hålla med henne. Fastighetsägare är ingen homogen grupp. Åldern varierar mellan cirka 25–100 år. Det finns nog mer lämpade träningsmetoder för en pigg 90-åring eller en korpulent 50-åring.

Det finns en klar risk att det så kallade samhällskontraktet med medborgarna spricker när Växjö kommun tillämpar en föråldrad lag in absurdum. Kloka politiker inser att ett brutet samhällskontrakt skapar illojala medborgare. Illojala medborgare kostar mångdubbelt mer än snöröjningen av trottoarerna.

Det återstår att se om det finns några kloka politiker i Växjö?

Marcus Thuresson, Växjö

Annons
Annons
Annons
Annons