Annons

Insändarsvar: ”Vi vill uttrycka vår förståelse för oron”

”Den oroliga sambon” vädjade till Region Kronoberg om hjälp till överviktiga sambo. Nu svarar regionen.
Insändarsvar • Publicerad 24 november 2023
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Övervikt.
Övervikt.

I en insändare är ”Den oroliga Sambon” orolig för sin mans övervikt och vädjar till Region Kronoberg om hjälp.

Först och främst vill vi uttrycka vår förståelse för oron. I Region Kronoberg är omställningen till en mer förebyggande och hälsofrämjande hälso- och sjukvård ett prioriterat utvecklingsområde. Det förbättrar livskvaliteten för enskilda individer och stärker även samhället som helhet genom att främja en friskare befolkning och minska behovet av sjukvård.

Annons

I Region Kronoberg arbetar vi på olika sätt med levnadsvanor. Varje vårdmöte ska ha en ansats att vara hälsofrämjande och bidra till att stärka invånarens förmåga att ha kontroll över sin egen hälsa och förbättra den.

”Vi är här för att stödja er längs vägen.”

Vi erbjuder ett anonymt test på 1177 för att utvärdera levnadsvanor. Detta test ger en överblick över olika aspekter av hälsa och erbjuder generella råd för förbättring. Att uppmuntra en anhörig att göra detta test kan vara en bra början.

I inloggat läge på 1177.se finns ett stödprogram som heter ”stöd för viktnedgång vid övervikt och obesitas” som alla kan komma åt.

Individer som söker stöd för att förbättra sina levnadsvanor, inklusive kost och fysisk aktivitet, kan få hjälp direkt från sin vårdcentral. Vårdcentralerna har möjlighet att remittera eller hänvisa till specialiserad hjälp hos primärvårdens hälsoenhet. Individer kan även söka stöd direkt hos primärvårdens hälsoenhet.

Vi håller på att stärka det patientnära arbetet med levnadsvanor. Ett led i detta är att införa rollen som hälsosamordnare på varje vårdcentral och inom andra verksamheter från och med 2024. Denna roll syftar till att integrera levnadsvanor i den dagliga hälso- och sjukvården, vilket kommer att förbättra stödet till individer.

Våra vårdcentraler erbjuder riktade hälsosamtal för personer över 50 år. Dessa samtal fokuserar på att identifiera risk- och friskfaktorer för tillstånd som hjärt- och kärlsjukdom och diabetes, med ett stort fokus på levnadsvanor.

Region Kronoberg har nyligen beslutat att kartlägga vårt nuvarande stöd för personer med obesitas (fetma) och jämföra det med nationella riktlinjer. Detta arbete, som startar i början av 2024, kommer att hjälpa oss att ytterligare förbättra våra tjänster.

Till sist vill vi nämna att vi också arbetar med att utveckla riktlinjer och stöd för barn och unga när det gäller levnadsvanor. Att hantera och förbättra levnadsvanor är en resa som kräver tid och engagemang. Vi är här för att stödja er längs vägen.

Angelica Arvidsson, processledare hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Catrin Mårdh, verksamhetschef primärvårdens hälsoenhet

Annons
Annons
Annons
Annons