Annons

Lasarettsbygget – en satsning i miljardklassen

Insändare • Publicerad 15 december 2021
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Centrallasarettet i Växjö.
Centrallasarettet i Växjö.Foto: Stefan Ahlrik

”Hur sjukhusvården ska integreras i en ny och nära vård är en viktig utgångspunkt för det nya sjukhuset.”

Så skriver regiondirektör Martin Myrskog i en Powerpointpresentation där planerna för ett nytt akutsjukhus presenteras. Trots det råder det oklarheter kring vad en utbyggd primärvård kan leverera och därmed måste hela planeringen inför dimensionering av framtidens vårdbehov ifrågasättas.

Annons

Investeringen beräknades initialt kosta 4,9 miljarder (4 900 000 000). Redan nu finns nya siffror på runt 7 miljarder plus kostnader för infrastruktur. Totalt en kostnad runt 9 miljarder. Stora pengar för en liten region som redan har en bland de högsta skattesatserna i Sverige.

Inför dimensionering av det nya sjukhuset var beräkningen att man skulle ha 100 sjukhusplatser färre i det nya sjukhuset, men denna plan har redan fått revideras. Planerna byggde på en utbyggd nära vård som skulle kunna avlasta lasarettet. Det finns tankar kring hur den utbyggda nära primärvården ska vara navet i sjukvården, men utfallet vet vi ännu inget om. Vi ser i förstudien som Martin Myrskog tagit fram att det framför allt är i den äldre åldersgruppen som det förväntas ökning av vårdbehov. Hur detta rimmar med tankar om att primärvården ska avlastas med flexibla digitala lösningar återstår att se. Osäkerhetsfaktorerna är många – investeringen stor.

Innan vi kan göra kravspecifikation för framtidens vårdutmaningar måste vi sjösätta arbetssättet ”Närmare Kronobergaren” som är arbetsnamnet för den ”nya” primärvården, och se resultatet av detta.

Ska primärvården klara sitt tänkta uppdrag behöver vi se konkreta handlingsplaner för vårdcentraler som är öppna året runt, det vill säga ingen semesterstängning och fasta läkare för största möjliga kontinuitet i vården. Detta är första steget för en fungerande vård. Organisationen måste lära sig att ta ett trappsteg i taget.

I Smålandsposten har det tidigare av personer med mycket stor vårderfarenhet framförts kloka ifrågasättande åsikter rörande placering och dimensionering av framtidens sjukvård. Jag sällar mig till dem.

Eftersom frågan berör alla Kronobergs länsinvånare anser jag dessutom att den ska vara en valfråga!

Mats Johnsson, Arnanäs–Härlöv

Annons
Annons
Annons
Annons