GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Normerna inskränker den lagenliga frihet vi besitter i ett demokratiskt samhälle

Är vårt demokratiska samhälle ett fritt samhälle? Och nu håller jag mig till begreppet fri så som det tolkas i det vardagliga folkmedvetandet, alltså att skriva, yttra, resa, handla och välja religion etcetera fritt.
”Sociala medier blir likt ett flugpapper som drar och suger människor mot vissa typer av likriktning i tanke och beteende”, skriver Jan-Anders Birgersson.
”Sociala medier blir likt ett flugpapper som drar och suger människor mot vissa typer av likriktning i tanke och beteende”, skriver Jan-Anders Birgersson.
Foto: MAXIM THORE
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Den friheten har vi men vad vi i stället dignar under är en mängd normer som begränsar många människors möjligheter att känna sig fria. En norm är ett slags rättesnöre, oftast byggt på värderingar, om hur man ”bör” handla, tänka, tycka och bete sig. Ett annat mycket använt ord eller begrepp i media och samhällsdebatten i dag är pk (politiskt korrekt). Normer kan vara både bra och dåliga beroende på sammanhang och ändamål. Men min känsla är att det svenska samhället anno 2021 är nedtyngt av normer som för många innebär begränsningar i deras önskan om att få vara fria i sina liv. Det börjar i skolan långt ner i åldrarna och fortsätter upp i åren och in i vuxenvärlden. Inte minst sociala medier formstöper barn och vuxna utifrån värderingar som man tror är huggna i sten eller som ”påtvingas” oss om vi vill vara en i gruppen eller comme il faut.

Sociala medier blir likt ett flugpapper som drar och suger människor mot vissa typer av likriktning i tanke och beteende. Vi stöps och formas mot vår egen innersta vilja och personlighet och detta leder till att vi känner oss obekväma, vilsna och ofria. Normerna inskränker den lagenliga frihet vi besitter i ett demokratiskt samhälle. Att yttra, tänka, tycka och handla fritt innebär nu i stället att normer begränsar hur vi hanterar dessa friheter om vi inte vill bli påhoppade och klandrade för våra åsikter och våra livsstilar.

Även mycket av ungdomars mentala ohälsa handlar om den likriktning som de utsätts för genom alla uttalade och outtalade normer. Det är en tyst och smygande likriktning som man inte kan freda sig emot om man inte är medveten om den och det är man inte som ung, omedveten och identitetssökande.

Jan-Anders Birgersson, Älmeboda

"Att yttra, tänka, tycka och handla fritt innebär nu i stället att normer begränsar hur vi hanterar dessa friheter om vi inte vill bli påhoppade och klandrade för våra åsikter och våra livsstilar."

Läs mer