Annons

Ny simhall på annan plats bästa lösningen

Vi håller med Lennart Burde och Simhallsgruppen om att den nuvarande simhallen ligger på en fantastiskt vacker plats. Dåtidens politiker fattade ett klokt beslut när de valde att inte renovera och bygga till det gamla badhuset vid Teatertorget utan i stället bygga nytt på ny plats. Säkert liknade argumentationen då den vi för fram i dag. Vi kan här flika in att Växjö simhalls systeranläggning i Umeå som färdigställdes 1969 sedan ungefär fem år tillbaka har ersatts med en ny simhall.
Replik • Publicerad 8 december 2022
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Växjö simhall.
Växjö simhall.Foto: Lena Gunnarsson

Simhallsgruppen har ett närapå hundraprocentigt fokus på själva byggnaden och vi har kunnat läsa att man drar paralleller mellan Växjö Simhall och operahuset i Sydney (Tidskriften Arkitekten den 23/10 2020). Jämförelser görs regelbundet med renoveringar av simhallar i Stockholmsområdet och ofta är det simhallarna i Högdalen och Åkeshov som nämns. Det är här viktigt att man vet att dessa simhallar höll stängt under renoveringen, något som naturligtvis är omöjligt i Växjö. Man bör också ha kännedom om att situationen i Stockholm är så pass unik att jämförelser med Växjö i princip är irrelevanta. Anläggningarna var som sagt helt stängda under renoveringen, i Högdalen så länge som fyra år. Anledningen är naturligtvis att det finns ett flertal anläggningar i Stockholmsområdet som tillfälligt kan täcka upp för de anläggningar som hålls stängda.

Den lösning som förs fram av förespråkarna av en renoverad simhall är ofta att bygga till en 50-metersbassäng i direkt anslutning till den nuvarande simhallen, öppna den när den är färdig och sedan renovera den nuvarande simhallen. Vi har sett fantastiskt fina illustrationer men förslaget avslöjar brister gällande kunskapen om den komplexa verksamhet som äger rum i simhallen. För det första är det en mycket tekniskt komplicerad och dyr lösning som kommer att göra fastigheten till en byggarbetsplats under mycket lång tid, men ännu viktigare är ju det faktum att enbart en stor 50-metersbassäng inte ens under en kortare period täcker det behov av simyta som Växjö har.

Annons

Betänk nu att hela den nuvarande simhallen är tänkt att hållas stängd för renovering när den nybyggda 50-metersbassängen har tagits i drift. Studerar man de spartanska ritningar som presenterats av förespråkarna för denna lösning ser man bara en bassäng – inget entréutrymme eller några omklädningsrum. Bassängen föreslås ha ett maxdjup på 3,5 meter och ett minidjup på 1,8 meter. Inte heller tycks man ha tänkt på alla verksamheter som nyttjar bassänger med höj- och sänkbar botten, exempelvis simundervisningen för merparten av kommunens barn då inte heller en sådan bassäng är inritad.

Vi står fast vid vår bedömning att den bästa lösningen för dagens och morgondagens Växjöbor är att bygga ny simhall på annan plats. Vi kommer att ha fullt fokus på att få till en så bra lösning som möjligt så snart som möjligt.

Jon Malmqvist (KD), ordförande kultur- och fritidsnämnden

Patrik Åkesson (KD), ordförande Vöfab

Annons
Annons
Annons
Annons