Annons

Ny vindenergi sänker inte elkostnader i Kronoberg

Lita inte på Svensk Vindenergi – varken på kraftslaget eller på lobbyorganisationen med samma namn. Svensk Vindenergi med Daniel Badman i spetsen skriver många debattartiklar i olika lokala och regionala tidningar, just nu på temat om hur ny vindenergi kommer att pressa elpriserna i just ditt län. Man kan ju undra hur det kommer sig att Svensk Vindenergi med säte i Stockholm bryr sig om elkostnader i olika län? Är det en organisation som värnar om medborgarnas ekonomi?
Insändare • Publicerad 13 januari 2023
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Lita inte på Svensk Vindenergi – varken på kraftslaget eller på lobbyorganisationen med samma namn”, skriver Stefan Braunias.
”Lita inte på Svensk Vindenergi – varken på kraftslaget eller på lobbyorganisationen med samma namn”, skriver Stefan Braunias.Foto: Johan Nilsson/TT

Tyvärr inte. Svensk Vindenergis verksamhetsidé är att tillvarata sina medlemmars ekonomiska intressen genom påverkanskampanjer för vindkraft samt genom att röja undan olika hinder som till exempel det så kallade kommunala vetot. Och medlemmarna? Det är olika företag som kan tjäna pengar på att exploatera landsbygden med ny vindkraft: kraftbolag, kommunala energibolag, projektörer, finansiella investerare, banker, advokatbyråer, konsultföretag och leverantörer till vindkraftsbranschen.

Jag har själv varit i kontakt med några av medlemmarna, bland annat tyskägda EnBW, som vill bygga gigantiska vindturbiner i Kronoberg. Det har blivit svårt att hitta betalbara platser i Tyskland, alltså övertalar man i största hemlighet några svenska skogsbönder att upplåta sin mark. Man försöker även att kringgå Försvarsmaktens intressen genom mängder av ansökningar tills man i värsta fall har röjt försvarshemligheter. Elen som tillverkas när det blåser lagom säljes helst till fastpris till Tyskland, det som finns kvar hos oss är förstörd närmiljö och ännu sämre balans i vårt elsystem.

Annons

När det blåser lagom kan priserna redan i dag bli negativa på grund av ett överskott i hela Norden, samtidigt som andra, planerbara kraftslag alltid måste vara redo för att ta hand om balansen och grundförsörjningen. Detta fördyrar systemet genom den nödvändiga redundansen, ännu mera vindkraft kommer alltså inte sänka elkostnader för Kronobergare, vad än Svensk Vindenergis utredning, som de själva har beställt och betalt, hävdar. De som vinner är deras medlemmar, inte du eller jag. Ha detta i åtanke när du läser nästa debattartikel från Svensk Vindenergi om hur de anser att ny vindkraft kommer att sänka elkostnader i Kronobergs län.

Stefan Braunias

Annons
Annons
Annons
Annons