Annons

Replik: ”Grundtanken är att kollektivet rättvist delar på kostnaderna”

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Otto Lindlöf (S) svarar en insändare om att Växjö kommuns VA-taxa är orättvis.
Insändarreplik • Publicerad 24 november 2023
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Otto Lindlöf (S), ordförande Samhällsbyggnadsnämnden i Växjö kommun.
Otto Lindlöf (S), ordförande Samhällsbyggnadsnämnden i Växjö kommun.Foto: Jonas Engman

Växjö kommun tillhandahåller allmänna vatten- och avloppstjänster till majoriteten av kommunens befolkning, företag och allmänservice. För att kunna leverera vatten och rena avloppsvatten krävs en fungerande VA-anläggning som består av ledningsnät, vattenverk, avloppsverk med mera.

Den allmänna VA-anläggningen behöver finansieras genom avgifter i form av VA-taxa. Grundtanken med en VA-taxa är att kollektivet (anslutna abonnenter) på ett skäligt och rättvist sätt delar på de nödvändiga kostnaderna som krävs för att kommunen ska kunna driva VA-anläggningen och säkerställa en långsiktig kapacitet och VA-försörjning.

”För Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är det viktigt att kunna bo, leva och verka i hela kommunen.”
Annons

För att kunna ansluta nya fastigheter eller befintliga fastigheter som byggs till krävs anpassningar och kapacitetsåtgärder i VA-anläggningen. Varje fastighet betalar därför en VA-anläggningsavgift. Storleken på VA-anläggningsavgiften regleras i VA-taxan där varje fastighet betalar sin andel för att Växjö kommun ska kunna ordna den allmänna VA-anläggningen.

Fler bostäder medför större behov av VA-tjänster och därmed ökar belastningen på VA-anläggningen. För fastigheter som inte består av renodlade bostäder som exempelvis skolor, allmän service, industrifastigheter räknas fastighetens bruttoarea om till bostadsenheter. Denna beräkning är nationell praxis som också tillämpas i Växjö kommuns VA-taxa.

För Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är det viktigt att kunna bo, leva och verka i hela kommunen. För att detta ska kunna ske krävs att det finns goda förutsättningar. En väldigt viktig grundförutsättning är en fungerande allmän VA-anläggning med kapacitet att leverera vatten och rena avlopp från befintliga och framtida abonnenter som tillsammans bidrar till kommunens utveckling. Denna grundförutsättning finansieras genom VA-taxan.

Otto Lindlöf (S)

Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden

Växjö kommun

Tidigare inlägg i debatten:

Annons
Annons
Annons
Annons