Annons

Replik: ”Liberalerna steg fram långt före alla andra och tog vårt ansvar”

Liberalerna svarar en insändare som kritiserade Region Kronobergs hanterade det nu nedlagda projektet Räppesjukhuset.
Insändarreplik • Publicerad 28 november 2023
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Så här var det tänkt att det nya sjukhuset i Räppe skulle se ut - men projektet lades ner.
Så här var det tänkt att det nya sjukhuset i Räppe skulle se ut - men projektet lades ner.Foto: Region Kronoberg

Svar till ”Pensionär men inte bakåtsträvare” och insändaren ”Märkligt att ingen har kurage att erkänna hur inkompetent alla agerat” i SMP 28/10 2023.

Liberalerna är det parti i Region Kronoberg som först ifrågasatte förslaget om nytt sjukhus i Räppe och som kraftigast argumenterade för en fullständig redovisning av de ekonomiska konsekvenserna.

Annons

Vi pekade på det stora riskerna med projektet, med skenande byggpriser och en orolig omvärld.

Vi uttryckte stor oro för inflationen som i mars 2022 redan låg på över 6 procent. Vi insåg att det var en glädjekalkyl när man sade att digitalisering av vården skulle ge över 700 miljoner årligen. Vår dåvarande gruppledare Yngve Filipsson visade då Räppebeslutet togs att det innebar att kronobergarna skulle bli bland de mest skuldsatta regioninvånarna i landet.

Vi talade om att ett nytt sjukhus i Räppe skulle äta upp hela Region Kronobergs reformutrymme i decennier.

Vi förstod redan innan beslutet att det skulle omöjliggöra nödvändiga och viktiga satsningar på våra vårdcentraler och övrig primärvård.

Vi vägrade att delta i ett beslut som hade inneburit att vi inte kunnat ge regionens anställda en bra löneutveckling, att vi inte haft råd med att anställa fler arbetskamrater till dem och att viktiga satsningar på bättre arbetsmiljö och rimligare arbetsvillkor inte kunnat genomföras.

Vi sade detta i månader före regionfullmäktige i mars 2022 då frågan om nytt akutsjukhus skulle behandlas.

I regionfullmäktige föreslog vi att alternativet att bygga nytt på nuvarande lasarettstomt skulle utredas mer. Vi röstade emot beslutet att bygga i Räppe. Vi röstade emot att göra beställningar innan det fanns en godkänd detaljplan.

Vi fortsatte att framföra våra åsikter fram till det kloka beslutet att lägga ned hela Räppeprojektet.

I sin insändare skriver ”Pensionär men inte bakåtsträvare” följande ”Märkligt att ingen enda ledamot i fullmäktige har kurage att erkänna hur inkompetent alla agerat. Märkligt att ingen enda ledamot anfäktas av dåligt samvete och vill ta avstånd från sin tidigare inställning. Stig fram ni valda ledamöter, vi vill veta vad som gäller.

Bästa ”Pensionär men inte bakåtsträvare”:

Annons

Vi liberaler har inte dåligt samvete och vi tar inte avstånd från vår tidigare inställning. Tvärtom vi är stolta över våra insatser, när det gäller att stoppa ett projekt hade som fått mycket allvarliga konsekvenser för Region Kronoberg.

Vi agerade dessutom både kompetent och resolut när vi ville se över de ekonomiska konsekvenserna och motsatte oss beslutet att bygga i Räppe.

Och som valda ledamöter steg vi fram långt före alla andra och tog vårt ansvar.

Gunnar Nordmark (L)

Bo Bergsjö (L)

Maria Grans (L)

Tidigare inlägg i debatten:

Annons
Annons
Annons
Annons