Annons

Replik: ”Ska simhallsprojektet också bli som ödekvarteret med det gamla kommunhuset?”

Jan-Olov Olson ser en risk i att den nuvarande simhallen blir övergiven likt det gamla kommunhuset. Detta skriver han i en replik till Magnus Lo.
Insändare • Publicerad 25 december 2023
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Växjö simhall under vintertid.
Växjö simhall under vintertid.Foto: Lennart Ernstsson

Tack för dina åsikter om min insändare ”Hur ska icke-bilburna ta sig till en ny simhall?” Jag tycker det är bra att du och jag såsom intresserade kommuninvånare får ifrågasätta sådant som politiken beslutar. Självklart anser jag, liksom du, att det måste finnas tillgänglighet även för bilburna. Men vi får inte glömma att Växjö är ”Europas grönaste stad” och att hela kommunkoncernen ”arbetar för att bli en nationellt erkänd cykelstad” (se kommunens Bokslut för cykel- och kollektivtrafiken 2022).

Nuvarande simhall har ett bättre läge med närhet till centrum och resecentra jämfört med den föreslagna Bäckalövstomten. Även bilburna kan komma till nuvarande läge. Parkeringsmöjligheterna kan förbättras.

Annons

Den 18 juni 2018 gick dåvarande kommunalrådet Anna Tenje ut i bland annat SVT och fastslog att ”det inte är möjligt att bygga om den befintliga simhallen.” Flera med mig tror att det kan bli lyxlägenheter på denna Växjös finaste tomt. En tänkt exploatering ”spökar” fortfarande i mitt huvud som en dold agenda.

Politiken kan ju inte redogöra för vad som ska hända med befintlig simhall om det byggs en ny. Vad kostar en ombyggnad av simhallen till en ”publik anläggning”? Vad ska den användas till? Hur mycket kommer driften av denna nya ”publika anläggning” att kosta?

”Efter en lång demokratisk planeringsprocess struntar plötsligt kommunen i det som man bestämt i en helt ny plan.”

Den finns en uppenbar risk att en ny simhall blir mycket dyrare än det som kommunen påstår. Då kan Anna Tenjes vision om bostäder vid nuvarande simhall framstå som realistisk. Eller ska simhallsprojektet också bli som ödekvarteret med det gamla kommunhuset? Alltså ännu en fadäs i Växjö som bekostas med våra skattepengar?

Magnus Lo, du hoppade glatt över det som var min egentliga huvudpunkt. Växjö kommun har arbetat i flera år med en ny översiktsplan som ersätter en äldre från 2008. Det är ett omfattande arbete. Det innefattar även att ge intresserade tillfälle att delta och möjlighet till insyn och påverkan, så kallat samråd och granskning. Den nya översiktsplanen blev laga kraftvunnen den 31 oktober i år.

När vi tittar på tilltänkta tomten i Bäckaslöv är den i nya översiktsplanen inte avsedd för simhall. I stället ska centrumverksamheter, handel och kontor prioriteras. Efter en lång demokratisk planeringsprocess struntar plötsligt kommunen i det som man bestämt i en helt ny plan. Det kan förefalla anmärkningsvärt att Växjö kommun inte bryr sig om att följa den planering som redovisats för allmänheten under samråd och granskning.

Ja du, Magnus... Vi som tror på demokratiska beslutsprocesser – i stället för de slutna rummens hugskottsplanering – kan känna oss vilseledda.

Jan-Olof Olson

Tidigare inlägg i debatten:

Annons
Annons
Annons
Annons