Annons

Respektlöst mot sjukvården att inte ha digitala tentor

Som nog alla vet har det vidtagits hårdare restriktioner gällande Kronobergs län. Bland annat ska man inte träffa mer en någon enstaka person utanför sitt eget hushåll.
Insändare • Publicerad 10 november 2020 • Uppdaterad 11 november 2020
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Insändarskribenten Lova tycker att Linnéuniversitetet tänker fel kring tentor.
Insändarskribenten Lova tycker att Linnéuniversitetet tänker fel kring tentor.Foto: Elvedin Basic

Man ska inte vistas inomhus under en längre stund med en större grupp människor. Något som jag som student vid Linnéuniversitet undrar är då hur man tänker kring salstenta. Linnéuniversitetet har på sin hemsida skrivit "Vid salstentamen används en möblering som innebär att vi håller den fysiska distansen och samtidigt minskar risken för fusk. Det innebär att vi utnyttjar ungefär hälften av lokalernas kapacitet när det gäller antal, ventilation etc och att vi som mest har vi 50 tentander i samma sal. Därmed följer vi Folkhälsomyndighetens allmänna riktlinjer samt de skärpta råd som införts från och med den 5 november." (Linnéuniversitet. Åtgärder i tentasalar. 2020-11-05)

LNU anser då att vi ska behöva sitta i en sal och skriva tenta under 4-6 timmar men att det är okej då vi "bara" är 50 personer. Samtidigt som de avråder oss ifrån att gå på sittningar där det vidtas exakt samma åtgärder som vid tentan, samt pågår under endast 2-3 timmar. Sittningar är lätta att avstå för den som känner sig osäker men en tenta vill man inte missa. Detta tvingar studenter att göra det de egentligen inte vill, gå till en tentasal. Allt detta för att motverka fusk! Vad är fusk i jämförelse med liv.

Annons

Man kan inte gå ut och säga att detta kommer motverka fusk utan att tänka på att det kan leda till ökat antal avlidna i covid-19. Jag anser det vara respektlöst mot sjukvården samt samhället att i stället för att rädda liv och ha tenta digitalt väljer man att motverka fusk genom en salstenta som är en risk för alla i samhället.

Tänker de inte på att studenter har anhöriga de träffar som i sin tur träffar andra och på detta vis har nu viruset spridits enormt mycket mer än om man genomfört tentor digitalt. Sluta tänk så mycket på om fusk vidtas eller inte och tänk i stället på hur det framstår om ni är orsaken till att fler människor mister sina liv.

Lova

”Jag anser det vara respektlöst mot sjukvården samt samhället att i stället för att rädda liv och ha tenta digitalt väljer man att motverka fusk genom en salstenta som är en risk för alla i samhället.”
Annons
Annons
Annons
Annons