Annons

Så får man barnen att lämna det svartvita tänkandet

Nyligen släppte Skolinspektionen en rapport om hur ett antal undersökta skolor hanterar kontroversiella frågor inom samhällskunskap och biologi i grundskolans högstadium. En övervägande majoritet fick kritik med anledning av att lärare undviker ”kontroversiella” frågor av rädsla för konflikter bland eleverna. Lärarna upplever att de inte vet hur de ska hantera de olika åsiktsyttringar som uppstår.
Insändare • Publicerad 11 december 2022
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Alltefter som barn växer och mognar kan man diskutera värderingar och att dessa inte har med sanningar att göra.
Alltefter som barn växer och mognar kan man diskutera värderingar och att dessa inte har med sanningar att göra.Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Av yttersta vikt i detta sammanhang är att vuxenvärlden, och då syftar jag i första hand på lärarpersonalen inom alla stadier, tidigt i olika sammanhang pratar om att inget är svart eller vitt. Alltefter som barn växer och mognar kan man diskutera värderingar och att dessa inte har med sanningar att göra. Det är här viktigt att påpeka respekten för olika perspektiv på saker och ting men att i en viss kultur, i ett visst sammanhang gäller en viss värdering, ett visst perspektiv även om det finns andra perspektiv, andra synsätt, andra värderingar.

Diskussioner om perspektiv är mycket viktiga och därmed också att få barn och även vuxna att inse det relativa i tillvaron.

Annons

I den tid vi lever i med alla konspirationsteorier och ”alternativa fakta” är det viktigt att lärarstudenter på alla stadier får undervisning om verklighets- och kunskapsteorier, om relativism och förståelse för sanningsbegreppet, helt enkelt lite filosofisk skolning. Har men en grundläggande kunskap och relativistisk förståelse för perspektivförskjutningar och värdeskalor, för kunskap- och verklighetsuppfattningar inom olika kulturer, så kan man tidigt i barns utveckling få dem att också förstå och lämna det svartvita tänkandet. Därmed kan diskussionerna upp i skolåldern bli mer och mer livliga och tillåtande och lärarna mer komfortabla i sin roll som diskussionsledare.

Jan-Anders Birgersson

Annons
Annons
Annons
Annons